ஞாயிறு, செப்டம்பர் 24, 2017

குறள் எண்: 0784 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 079 - நட்பு; குறள் எண்: 0784}


நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்
மேற்சென்று இடித்தற் பொருட்டு

விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பெனும் உன்னத உறவு, கூடி மகிழ்வதற்கு மட்டுமன்று! நட்பில் இருப்போரின் அறமீறல் அதிகமாகும் போது, தயக்கமின்றி தாமதிக்காமல் இடித்து உரைப்பதற்கும் ஆகும்!
(அது போல்...)
பணமெனும் காகிதப் பொருள், நாம் இன்பமடைய மட்டுமன்று! உடன்பிறந்த உறவுகளின் துன்பம் பெருகும் போது, காழ்ப்பின்றி ஆதாயமில்லாமல் கொடுத்து உதவுவதற்கும் ஆகும்!

சனி, செப்டம்பர் 23, 2017

குறள் எண்: 0783 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 079 - நட்பு; குறள் எண்: 0783}

நவில்தொறும் நூல்நயம் போலும் பயில்தொறும்
பண்புடை யாளர் தொடர்பு

விழியப்பன் விளக்கம்: ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் போதும், மகிழ்ச்சி அளிக்கும் நூல்கள் போல்; பண்புடைய நட்புகளின் தொடர்பு, ஒவ்வொரு முறை பழகும் போதும் மகிழ்வளிக்கும்.
(அது போல்...)
ஒவ்வொரு முறை கேட்கும் போதும், வைராக்கியம் தரும் பேச்சு போல்; அறமுடைய தலைவர்களின் வழிகாட்டல், ஒவ்வொரு முறை சந்திக்கும் போதும் வைராக்கியமளிக்கும்.

வெள்ளி, செப்டம்பர் 22, 2017

குறள் எண்: 0782 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 079 - நட்பு; குறள் எண்: 0782}

நிறைநீர நீரவர் கேண்மை பிறைமதிப்
பின்நீர பேதையார் நட்பு

விழியப்பன் விளக்கம்: பகுத்தறியும் திறமுடையோரின் நட்பு, வளர்பிறை நிலவு போல் தொடர்ந்து வளரும்; மூடநம்பிக்கைக் கொண்டோரின் நட்பு, தேய்பிறை நிலவு போல் தொடர்ந்து தேயும்.
(அது போல்...)
பொதுநலம் காப்போரின் திருப்தி, இளமைப் பருவம் போல் உறுதியாய் இருக்கும்; சுயநலம் காப்போரின் திருப்தி, முதுமைப் பருவம் போல் தளர்வாய் இருக்கும்.

வியாழன், செப்டம்பர் 21, 2017

குறள் எண்: 0781 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 079 - நட்பு; குறள் எண்: 0781}

செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல்
வினைக்கரிய யாவுள காப்பு

விழியப்பன் விளக்கம்: எல்லோரிலும் நட்பு கொள்வதை விட, செய்வதற்கு அரியவை எவையுள்ளன? நட்பைப் போல்; தீய வினைகளுக்கு, அரிய பாதுகாப்பு முறைகள் எவையுள்ளன?
(அது போல்...)
அனைத்திலும் பகுத்தறிவு புகுத்துவதை விட, பழகுவதற்குச் சிறந்தவை எவையுள்ளன? பகுத்தறிவு போல்; அறியாமை இருளுக்கு, சிறந்த ஒளி மூலங்கள் எவையுள்ளன?

புதன், செப்டம்பர் 20, 2017

அதிகாரம் 078: படைச்செருக்கு (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

பால்: 2 - பொருள்இயல்: 09 - படையியல்; அதிகாரம்: 078 - படைச்செருக்கு

0771.  என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலர்என்னை
           முன்நின்று கல்நின் றவர்

           விழியப்பன் விளக்கம்: ”என் தலைவரை எதிர்த்து, அவர்முன் போர்க்களத்தில் நிற்காதீர்கள்! 
           எண்ணிக்கையற்ற பகைவர்கள், என் தலைவர்முன் நின்று; இப்போது அவர்களின் 
           சமாதிமேல் கல்வடிவில் இருக்கின்றனர்!!” - என எச்சரிக்கைச் செய்வதே, படைச்செருக்கு 
           ஆகும்.
(அது போல்...)
           “என் அப்பனை விமர்சித்து, அவர்முன் சண்டைக்கு வராதீர்கள்! எவ்வளவோ எதிரிகள், என் 
           அப்பன்முன் சண்டையிட்டு; இப்போது அவர்களின் வாழ்க்கையில் மரம்போல் உள்ளனர்!!” - 
           என வீரமுடன் பேசுவதே, மகளதிகாரம் ஆகும்.
      
0772.  கான முயல்எய்த அம்பினில் யானை
           பிழைத்தவேல் ஏந்தல் இனிது

           விழியப்பன் விளக்கம்: பார்த்தவுடனே அஞ்சியோடும், காட்டு முயலைக் கொன்ற அம்பை 
           விட; கர்ஜித்து மிரட்டியும், எதிர்க்கும் யானையின் மீது பட்டுத்தெறித்த, அம்பைக் 
           கையிலேந்தி இருப்பது சிறப்பாகும்.
(அது போல்...)
           அதட்டினாலே பயப்படும், அப்பாவியான மனிதரை வீழ்த்திய பாதுகாவலரை விட; 
           வீச்சரிவாளால் வெட்டியும், சிலிர்த்தெழும வீரனிடம் தோற்றுப் பின்வாங்கிய, பாதுகாவலரை 
           உடன் வைத்திருப்பது உயர்ந்ததாகும்.
           
0773.  பேராண்மை என்ப தறுகண்ஒன்று உற்றக்கால்
           ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு

           விழியப்பன் விளக்கம்: போர்க் களத்தில், இரக்கமின்றி ஏதிரிகளைத் தாக்குவதை; அதீத 
           வலிமை என்பர்! அதே எதிரிகள் இயலாமையால் துடிக்கும்போது, அவர்களுக்கு உதவும் 
           குணத்தை “வலிமையின் கூர்முனை” என்பர்!
(அது போல்...)
           குழந்தை வளர்ப்பில், மன்னிப்பின்றி குழந்தைகளைக் கண்டிப்பதை, சிறந்த வளர்ப்புமுறை 
           என்பர்! அதே குழந்தைகள் தோல்வியால் தளரும்போது, அவர்களை அரவணைக்கும் 
           விதத்தை "வளர்ப்பின் உச்சம்" என்பர்!

0774.  கைவேல் களிற்றோடு போக்கி வருபவன்
           மெய்வேல் பறியா நகும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: தன்னைத் தாக்க வந்த யானையைக், கையிலிருந்த வேலெய்தி 
           துறத்திவிட்டு; அடுத்த தாக்குதலை எதிர்கொள்ள, தன்னுடம்பில் தைத்திருக்கும் வேலையே 
           பறித்து ஆயுதமாக்கி மகிழ்வதே - சிறந்த படையின் செருக்கு ஆகும்.
(அது போல்...)
           அமைதியைக் குலைக்க வந்த சிக்கலை, கையிலிருந்த சம்பளத்தால் சமாளித்து; அடுத்த 
           சிக்கலை எதிர்கொள்ள, சேமிப்பில் வைத்திருக்கும் பணத்தையே எடுத்து சம்பளமாக்கி 
           சமாளிப்பதே - தேர்ந்த குடும்பத்தின் தன்மானம் ஆகும்.

0775.  விழித்தகண் வேல்கொண்டி எறிய அழித்துஇமைப்பின்
           ஒட்டுஅன்றோ வன்க ணவர்க்கு

           விழியப்பன் விளக்கம்: வெற்றிக்காக விழித்திருக்கும் படைவீரரின் கண், எதிரியவன் வேலை 
           எறியும்போது; கடமை மறந்து இமைப்பது கூட, படைச்செருக்குடைய அம்மாவீரனுக்கு 
           புறங்காட்டுதல் தானே?
(அது போல்...)
           இலக்குக்காக காத்திருக்கும் போராளியின் நேர்மை, சூழலது அழுத்தம் தரும்போது; அறம் 
           கடந்து தடுமாறுவது கூட, சுயவொழுக்கமுடைய அப்போராளிக்கு தேசக்குற்றம் தானே?

0776.  விழுப்புண் படாதநாள் எல்லாம் வழுக்கினுள்
           வைக்கும்தன் நாளை எடுத்து

           விழியப்பன் விளக்கம்: படைச்செருக்கு உடைய வீரர்கள், தம் வாழ்நாட்களைக் 
           கணக்கிடும்போது; தம் உடம்பில் விழுப்புண் படாத நாட்கள் அனைத்தையும், இறந்த 
           நாட்களாய் எண்ணி அவற்றைக் கழித்திடுவர்.
(அது போல்...)
           தன்மானம் மிகுந்த அன்பர்கள், தம் செயல்களை மதிப்பிடும்போது; தம் சிந்தனையில் 
           அறவொழுக்கம் கலக்காத செயல்ள் எல்லாவற்றையும், குற்றச் செயல்களாய் மதித்து 
           அவற்றை நீக்கிடுவர்.

0777.  சுழலும் இசைவேண்டி வேண்டா உயிரார்
           கழல்யாப்புக் காரிகை நீர்த்து

           விழியப்பன் விளக்கம்: புவியுலகில் நிலைத்திருக்கும் அழியாப் புகழை விரும்பி, உயிரை 
           விரும்பாதச் செருக்குடைய படைவீரரின்; காலில் கட்டப்படும் வீரக்கழல், பேரழகை 
           உடையதாகும்.
(அது போல்...)
           குடும்பத்தில் பரவியிருக்கும் நிலைத்தப் பிணைப்பை நாடி, சிற்றின்பத்தை நாடாத 
           ஒழுக்கமுடைய குடும்பத்தலைவரின்; நலனில் பேணப்படும் குடும்பப்பாசம், பேரக்கறைக் 
           கொண்டதாகும்.

0778.  உறின்உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன்
           செறினும்சீர் குன்றல் இலர்

           விழியப்பன் விளக்கம்: போரொன்று வந்தால், தன் உயிருக்கு அஞ்சாத போர் வீரர்; 
           அவ்வஞ்சாமை வேண்டாமென அரசாள்பவர் தடுத்தாலும், தன் சிறப்பியல்பில் இருந்து 
           குறையமாட்டார்.
(அதுபோல்...)
           இன்னலொன்று நேர்ந்தால், தன் சுகமிழக்கத் தயங்காதக் குடும்பத் தலைவர்; அக்கடினம் 
           வேண்டாமென குடும்பத்தினர் தடுப்பினும், தன் உயர்குணத்தில் இருந்து மாறமாட்டார்.

0779.  இழைத்தது இகவாமைச் சாவாரை யாரே
           பிழைத்தது ஒறுக்கிற் பவர்

           விழியப்பன் விளக்கம்: படைச் செருக்குடன் சொல்லியவற்றைத் தவறாத வகையில், 
           போரிட்டுச் சாகத் துணிந்த வீரரை; அவர் செய்த பிழைக்காகத், தண்டிப்பவர் யாரிருப்பர்?
(அது போல்...)
           சேவை மனப்பாங்குடன் எடுத்தவற்றைச் சரியான முறையில், போராடிச் சாதிக்க வல்ல 
           தலைவரை; அவர் தாமதித்த காரணத்திற்காய், விமர்சிப்பவர் எவரிருப்பர்?

0780.  புரந்தார்கண் நீர்மல்கச் சாகிற்பின் சாக்காடு
           இரந்துகோள் தக்கது உடைத்து

           விழியப்பன் விளக்கம்: படைச்செருக்கு உடைய வீரர் இறந்த பின், ஆட்சியாளரின் 
           கண்களில் நீர் நிரம்பியிருப்பின்; அந்த இறப்பின் தன்மை, யாசகமாய் கேட்டுப் பெரும் 
           மகிமை உடையதாகும்.
(அது போல்...)
           தொழிற்திறம் மிகுந்த தொழிலாளி ஓய்வடைந்த பின், முதலாளியின் தொழிலில் வீழ்ச்சி 
           நிகழ்ந்தால்; அந்த ஓய்வின் சோகம், எதனை இழந்தும் அடையும் பெருமை உடையதாகும்.