ஞாயிறு, மார்ச் 18, 2018

குறள் எண்: 0959 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 11 - குடியியல்; அதிகாரம்: 096 - குடிமை; குறள் எண்: 0959}

நிலத்தில் கிடந்தமை கால்காட்டும் காட்டும்
குலத்தில் பிறந்தார்வாய்ச் சொல்

விழியப்பன் விளக்கம்: நிலத்தின் கீழுள்ள விதையின் வீரியத்தை, மேலுள்ள பயிர் உணர்த்தும்! அதுபோல் ஒருவர் பிறந்த குடும்பத்தின் உயர்வை, அவரின் வாய்ச்சொல் உணர்த்தும்!
(அது போல்...)
மனதின் அகத்திலுள்ள சிந்தனையின் தன்மையை, புறத்திலுள்ள முகம் வெளிப்படுத்தும்! அதுபோல் ஒருவர் சார்ந்த கட்சியின் கொள்கையை, அவரின் சமூகசிந்தனை வெளிப்படுத்தும்!

சனி, மார்ச் 17, 2018

குறள் எண்: 0958 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 11 - குடியியல்; அதிகாரம்: 096 - குடிமை; குறள் எண்: 0958}

நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின் அவனைக்
குலத்தின்கண் ஐயப் படும்

விழியப்பன் விளக்கம்: வளங்கள் நிறைந்த ஒருவரிடம், அன்பற்ற தன்மை தோன்றினால்; அவரின் குடும்ப உறுப்பினர்களும், சந்தேகத்திற்கு உள்ளாவர்!
(அது போல்...)
தகுதி உடைய தலைவரிடம், செயலற்ற தன்மை உருவானால்; அவரின் கட்சித் தொண்டர்களும், அவநம்பிக்கைக்கு ஆட்படுவர்!

வெள்ளி, மார்ச் 16, 2018

குறள் எண்: 0957 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 11 - குடியியல்; அதிகாரம்: 096 - குடிமை; குறள் எண்: 0957}

குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம் விசும்பின்
மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து

விழியப்பன் விளக்கம்: வானத்தின் நிலவில் இருக்கும் இருள் போல்; நல்லொழுக்கம் மிகுந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவரிடம் இருக்கும் தவறுகள், பிரம்மாண்டமாய் தெரியும்!
(அது போல்...)
வெள்ளைத்தாளின் மத்தியில் இருக்கும் கரும்புள்ளி போல்; அறச்சிந்தனை மிக்க கட்சியின் உறுப்பினரிடம் உருவாகும் ஊழல்கள், இழிவாய் உருமாறும்!

வியாழன், மார்ச் 15, 2018

குறள் எண்: 0956 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 11 - குடியியல்; அதிகாரம்: 096 - குடிமை; குறள் எண்: 0956}

சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா சற்ற
குலம்பற்றி வாழ்தும்என் பார்

விழியப்பன் விளக்கம்: களங்கமற்ற வரலாறு கொண்ட குடும்பத்தை, பின்பற்றி வாழ்வோம் என்பார்; எதற்காகவும் வஞ்சம் கொண்டு, மாண்பற்ற செயல்களைச் செய்யார்!
(அது போல்...)
ஊழலற்ற மரபு கொண்ட கட்சியை, பின்தொடர்ந்து செல்வோம் என்பர்; எப்பதவியிலும் பற்று கொண்டு, முறையற்ற கூட்டணியைச் சேரார்!

புதன், மார்ச் 14, 2018

குறள் எண்: 0955 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 11 - குடியியல்; அதிகாரம்: 096 - குடிமை; குறள் எண்: 0955}

வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்ணும் பழங்குடி
பண்பில் தலைப்பிரிதல் இன்று

விழியப்பன் விளக்கம்: இருப்பதைப் பகிரும் உயர்பண்பால், வறுமையில் சிக்கினாலும்; தொடர்ந்து நல்லறம் காத்த குடும்பத்தில் பிறந்தோர், அந்த பழையப் பண்பிலிருந்து விலகுவதில்லை!
(அது போல்...)
மக்களுக்காகப் போராடும் பொதுவாழ்வில், தோல்வியைச் சந்தித்தாலும்; தொடர்ந்து பொதுநலம் காக்கும் உறுதி கொண்டோர், அந்த தலைமைப் பண்பிலிருந்து விலகுவதில்லை!