செவ்வாய், ஜனவரி 16, 2018

குறள் எண்: 0898 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 090 - பெரியாரைப் பிழையாமை; குறள் எண்: 0898}

குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு
நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து

விழியப்பன் விளக்கம்: உயர்மலைக்கு நிகரான- பெரியோரின் வலிமையை, குறைவாக மதிப்பிட்டால்; பூமியில் நிலைத்து வாழ்பவர் போல் தோன்றியோரும், குடியோடு சேர்ந்து அழிவர்!
(அது போல்...)
பெருங்கடலுக்கு இணையான மக்களின் அதிகாரத்தை, இழிவாக எண்ணினால்; ஆட்சியில் நிரந்தரமாய் இருப்பவர் போல் தோன்றியவரும், கட்சியோடு சேர்ந்து வீழ்வர்!

திங்கள், ஜனவரி 15, 2018

குறள் எண்: 0897 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 090 - பெரியாரைப் பிழையாமை; குறள் எண்: 0897}

வகைமாண்ட வாழ்க்கையும் வான்பொருளும் என்னாம்
தகைமாண்ட தக்கார் செறின்

விழியப்பன் விளக்கம்: தகைமைப் பண்புடையப் பெரியோரின் கோபத்திற்கு ஆளாவார் எனின்; ஒருவரின், வசதியான வாழ்க்கையும் வானளாவிய பொருளும் எதற்கு உதவும்?
(அது போல்...)
பொதுநலன் பேணும் தலைவரின் தோலிவிக்கு காரணமாவர் எனின்; வாக்காளர்களின், உயரிய கல்வியும் உலகளாவிய பொதுவறிவும் எதைச் சாதிக்கும்?

ஞாயிறு, ஜனவரி 14, 2018

குறள் எண்: 0896 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 090 - பெரியாரைப் பிழையாமை; குறள் எண்: 0896}

எரியால் சுடப்படினும் உய்வுண்டாம் உய்யார்
பெரியார்ப் பிழைத்தொழுகு வார்

விழியப்பன் விளக்கம்: காட்டுத்தீ போன்ற நெருப்பால் சுடப்பட்டாலும், பிழைப்பதற்கு வழியுண்டாம்! ஆனால், பெரியோரைப் பிழையாகச் சித்தரித்து வாழ்வோர்; பிழைக்கவே மாட்டார்!
(அது போல்...)
உயிர்க்கொல்லி போன்ற போதைக்கு ஆட்பட்டவரும், திருந்துவதற்கு வாய்ப்புண்டாம்! ஆனால், மக்களை ஏய்த்து ஊழலாடிப் பழகியோர்; திருந்தவே மாட்டார்!

சனி, ஜனவரி 13, 2018

குறள் எண்: 0895 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 090 - பெரியாரைப் பிழையாமை; குறள் எண்: 0895}

யாண்டுச்சென்று யாண்டும் உளராகார் வெந்துப்பின்
வேந்து செறப்பட் டவர்

விழியப்பன் விளக்கம்: எவ்விதப் பகைவரையும் வெல்லும் அனுபவமுடைய அரசனின், கோபத்துக்கு ஆளானவர்; தப்பிக்க எவ்விடம் புகுந்தாலும், எவ்விடத்திலும் நிம்மதியில்லாமல் போவர்!
(அது போல்...)
எத்தகைய மனிதரையும் சாகடிக்கும் குணமுடைய போதையின், ஆதிக்கத்திற்கு ஆளானவர்;   மீண்டிட எவ்வளவு செலவிட்டாலும், எள்ளளவும் வாழ்வில்லாமல் போவர்!

தமிழர் திருநாள் (2018)


"பழையனக் கழிதலும்
புதியனப் புகுதலும்"
பயணத்தின் மூலமெனப்
பதியவைக்க; “போகி”யில்
பொங்கலைத் துவக்கிடும்
பெருந்தமிழர் யாவர்க்கும்;
பெருந்தகையின் குறளுணர்ந்த
பொன்மனதனின் வாழ்த்துகள்!

அம்மாவழி நடக்கிறதென்றே
சும்மாவாக ஆள்வோரையும்;
தையொன்றே புத்தாண்டென்றே
தமிழரசியல் நடத்துவோரையும்;
போகிநெருப்பில் புகையாக்கியே,
புதுஇரத்தம் பாய்ச்சிடவே;
புகவிருக்கும் கலைஞானியை
பொங்கலன்றே வரவேற்போம்!

தமிழையும் தமிழரையும்;
தன்னலனுக்காய், அரசியலெனும்
தனலதனில் உலையிலிட்ட
திராவிடரையும்; உலையிலிடும்
துடிப்புடனே களம்புகுந்துள்ள
"தமிழ்போர்வை" போர்த்தியோரையும்
தடுத்திடுவோம்! "போகி"யிடுவோம்
தமிழ்முதலீடு செய்திட்டயாரையும்!

போகிதினத்தில் பொருட்களோடு
பழுத்தும்பயனற்ற அரசியலாரையும்
பொசுக்கிடுவோம்! தமிழர்வாழ்வும்
பசுமையோடு துளிர்த்திடட்டும்
போகியன்றே! "அரசியலென்பது
பழஞ்சாக்கடை" என்றொதுங்கிய
பழமையை விரட்டியடிப்போம்!
புகுத்திடுவோம் மாற்றரசியலை!

- விழியப்பன் எனும் இளங்கோவன் இளமுருகு 
www.vizhiyappan.blogspot.com
13012018