ஞாயிறு, ஜூன் 17, 2018

குறள் எண்: 1050 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 11 - குடியியல்; அதிகாரம்: 105 - நல்குரவு; குறள் எண்: 1050}

துப்புர வில்லார் துவரத் துறவாமை
உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று

விழியப்பன் விளக்கம்: வாழ்க்கையின் அடிப்படை இல்லாதோர், முற்றும் துறவாமல் வாழ்வது; வேறொருவரின் உப்பிற்கும் கஞ்சிக்கும், எமனாக இருப்பது போன்றதாகும்!
(அது போல்...)
போராட்டத்தின் பின்னணி அறியாதோர், முற்றும் அறியாமல் கருத்திடுவது; பிறரின் வாழ்விலும் உரிமையிலும், நஞ்சைக் கலப்பது போலாகும்!

சனி, ஜூன் 16, 2018

குறள் எண்: 1049 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 11 - குடியியல்; அதிகாரம்: 105 - நல்குரவு; குறள் எண்: 1049}

நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்
யாதொன்றும் கண்பாடு அரிது

விழியப்பன் விளக்கம்: தேர்ந்த பயிற்சியால், நெருப்பில் உறங்குவது கூட சாத்தியமாகும்! ஆனால் எவ்வித வலிமையாலும், வறுமையில் உறங்குவது சாத்தியமற்றது ஆகும்!
(அது போல்...)
ஆழ்ந்த பகுத்தறிவால், விதியை வெல்வது கூட இயலும்! ஆனால் எவ்வித சதியாலும், வாழ்வை வெல்வது இயலாதது ஆகும்!

சனி, மே 12, 2018

குறள் எண்: 1014 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 11 - குடியியல்; அதிகாரம்: 102- நாணுடைமை; குறள் எண்: 1014}

அணிஅன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு அஃதின்றேல்
பிணிஅன்றோ பீடு நடை

விழியப்பன் விளக்கம்: நாணுடைமை தானே சான்றோர்க்கு அணிகலன்? அவ்வணிகலன் இல்லை எனில்; அவர்களின் கம்பீர நடை, நோயுற்றது தானே?
(அது போல்...)
அன்புடைமை தானே இல்லறத்திற்கு கேடயம்? அக்கேடயம் இல்லை எனில்; இல்லறத்தின் உன்னத மாண்பு, பாகாப்பற்றது தானே?

வெள்ளி, மே 11, 2018

குறள் எண்: 1013 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 11 - குடியியல்; அதிகாரம்: 102- நாணுடைமை; குறள் எண்: 1013}

ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம் நாண்என்னும்
நன்மை குறித்தது சால்பு

விழியப்பன் விளக்கம்: உயிர்கள் அனைத்துக்கும், உடம்பே அடிப்படை ஆகும்! அதுபோல் நாணம் என்னும் நன்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டதே, உயர்குணம் ஆகும்!
(அது போல்...)
தொழில்கள் அனைத்துக்கும், முதலீடே அடிப்படை ஆகும்! அதுபோல் நேர்மை என்னும் அறத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டதே, தொழில்தர்மம் ஆகும்!

வியாழன், ஏப்ரல் 19, 2018

ஈழ அரசியல்


ஈழத்தமிழர்கள்
ஈட்டியதை,
ஈரமில்லாமல்
ஈர்த்துறிஞ்சி;
ஈவிரக்கமின்றி
ஈழ-ஆசைகாட்டி,
ஈழ-அரசியலாற்றும்
ஈனக்கட்சியினரை…

ஈன்றவளவளும்;
ஈன்றபொழுதையும்
ஈனமென்பாளோ?!

- விழியப்பன் எனும் இளங்கோவன் இளமுருகு 
{www.vizhiyappan.blogspot.com}