வியாழன், அக்டோபர் 12, 2017

எனக்கெவர் கடவுள் போன்றவர்?

குறள் எண்: 0802 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 081 - பழைமை; குறள் எண்: 0802}

நட்பிற்கு உறுப்புக் கெழுதகைமை மற்றதற்கு
உப்பாதல் சான்றோர் கடன்

விழியப்பன் விளக்கம்: பழமையான நட்பின் இயல்பென்பது, உரிமையோடு எதையும் செய்வதாகும்; அவ்வியல்பிற்கு உறுதுணையாய் இருப்பது, நட்பின் பழைமையுணர்ந்த சான்றோரின் கடமையாகும்.
(அது போல்...)
நேர்மையான ஆட்சியின் வெற்றியென்பது, மனிதத்தோடு பிணைந்து நடப்பதாகும்; அவ்வெற்றிக்கு விதையாய் இருப்பது, நேர்மையின் அறமுணர்ந்த வாக்காளர்களின் பணியாகும்.

புதன், அக்டோபர் 11, 2017

குறள் எண்: 0801 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 081 - பழைமை; குறள் எண்: 0801}

பழைமை எனப்படுவது யாதெனின் யாதும்
கிழமையைக் கீழ்த்திடா நட்பு

விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பியலில் பழைமையைப் போற்றுதல் என்னவெனில்; பழைமையால் விளைந்த உரிமையில் செய்யும் தவறுகளை, தரக்குறைவாய் விமர்சிக்காத நட்பே ஆகும்.
(அது போல்...)
உறவில் உரிமையை நிலைநாட்டுவது யாதெனில்; உரிமையால் கிடைத்த சுதந்திரத்தில் செய்யும் அத்துமீறல்களை, பிரச்சனையாய் ஆக்கிடாத உறவே ஆகும்.

அவதூறும் அதைப் பகிர்வோரும்...

செவ்வாய், அக்டோபர் 10, 2017

விந்தை சமுதாயம் இது...


ஆணினம் குட்டைக் கால்சட்டை
அணிந்தால், "அசிங்கம்" என்போர்;
பெண்ணினம் குட்டைப் பாவாடை
அணிந்தால், "அழகு" என்பர்!
அதையே சீருடையாகவும் வைப்பர்!
பார்வை - உடையிலா? உடலிலா?
விந்தை சமுதாயம் இது!

ஆணினம் கள்ளத் தொடர்பில்
இணைந்தால், “வீரனவன்” என்போர்;
பெண்ணினம் கள்ளத் தொடர்பில்
இணைந்தால், “விபச்சாரி” என்பர்!
அதையே ஒழுங்கீனமெனவும் உரைப்பர்!
பார்வை - உறவிலா? உணர்விலா?
விந்தை சமுதாயம் இது!

ஆணினம் குடும்ப பொருளாதாரத்தில்
பங்கிட்டால், “சமர்த்தானவன்” என்போர்;
பெண்ணினம் குடும்ப பொருளாதாரத்தில்
பங்கிட்டால், “சம்பாதிக்கும்திமிர்” என்பர்!
அதையே நியாயமென்றும் வாதிடுவர்!
பார்வை - பணத்திலா? பாலினத்திலா?
விந்தை சமுதாயம் இது!

ஆணினம் மதுவருந்தும் புகைப்படம்
வெளியானால் “சூப்பர்-மச்சான்” என்போர்;
பெண்ணினம் மதுவருந்தும் புகைப்படம்
வெளியானால் “ஐட்டம்-மச்சான்” என்பர்!
அதையே கலாச்சார-அழிவென கொக்கரிப்பர்!
பார்வை - மதுவிலா? மாதுவிலா?
விந்தை சமுதாயம் இது!