வெள்ளி, ஜூலை 21, 2017

குறள் எண்: 0719 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0719}

புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல்லவையுள்
நன்கு செலச்சொல்லு வார்

விழியப்பன் விளக்கம்: அறமுணர்ந்த நல்லோர் அவையில், பிறரொப்ப நல்லவற்றை சொல்லும் திறமுடையோர்; அறமற்றோர் நிறைந்த அவையில், மறந்தும் பேசாமல் இருப்பது சிறந்தது.
(அது போல்...)
கடமையுணர்ந்த தலைவர்கள் அணியில், மக்களொப்பச் சேவைகளைச் செய்யும் உறுப்பினர்கள்; ஊழலாளர்கள் நிறைந்த அணியில், தவறியும் சேராமல் இருப்பது உயர்ந்தது.

வியாழன், ஜூலை 20, 2017

குறள் எண்: 0718 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0718}

உணர்வது உடையார்முன் சொல்லல் வளர்வதன்
பாத்தியுள் நீர்சொரிந் தற்று

விழியப்பன் விளக்கம்: பிறரின் பேச்சை உணர்ந்தறியும் திறமுடைய, சான்றோர் அவையில் பேசுவது; வளரும் நிலையிலுள்ள பயிர்கள் நிறைந்த பகுதியில், நீரைப் பாய்ச்சுவதற்கு ஒப்பாகும்.
(அது போல்...)
பிறரின் உணர்வை மதிக்கும் குணமுடைய, உறவுகளின் பிணைப்பில் இருப்பது; வளரும் பருவமுள்ள இளைஞர்கள் நிறைந்த ஊரில், வளர்ச்சியைத் திட்டமிடுவதற்கு நிகராகும்.

புதன், ஜூலை 19, 2017

குறள் எண்: 0717 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0717}

கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடறச்
சொல்தெரிதல் வல்லார் அகத்து

விழியப்பன் விளக்கம்: சொற்களைப் பிழையின்றிப் பேசும், சொல்வன்மை நிறைந்த அவையினர் முன்  பேசும்போது; பல்வகை நூல்களைக் கற்றறிந்தோரின், கல்வித்திறம் எளிதில் விளங்கும்.
(அது போல்...)
உணர்வுகளை மறைவின்றி உணர்த்தும், அறத்தன்மை மிகுந்த மக்களுடன் உறவு கொள்ளும்போது; பல்வேறு அறங்களை உணர்ந்தோரின், சகிப்புத்தன்மை எளிதில் விளங்கும்.

செவ்வாய், ஜூலை 18, 2017

குறள் எண்: 0716 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0716}

ஆற்றின் நிலைதளர்ந் தற்றே வியன்புலம்
ஏற்றுணர்வார் முன்னர் இழுக்கு

விழியப்பன் விளக்கம்: பல்வகை துறைகளில் கல்வி அறிவு உடையோர் முன், செய்யும் சொற்பிழை; வாழ்வியல் நெறிகளில் இருந்து தடம்புரண்டு வாழும் , ஒழுக்கமின்மைக்கு ஒப்பாகும்.
(அது போல்...)
பல்வகை உறவுகளில் அனுபவ அறிவு கொண்ட வம்சத்தில், வளர்க்கும் உறவுப்பகை; சமூகக் கடமையில் இருந்து விலகி நிற்கும், பொறுப்பின்மைக்கு நிகராகும்.

திங்கள், ஜூலை 17, 2017

குறள் எண்: 0715 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0715}

நன்றுஎன்ற வற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள்
முந்து கிளவாச் செறிவு

விழியப்பன் விளக்கம்: அவையறிதல் உணர்ந்து, அறிவு முதிர்ந்த சான்றோர்களை முந்திக்கொண்டு பேசாத அடக்கம்; நல்லவை என்பவை எல்லாவற்றிலும், தலையாய நல்லதாகும்.
(அது போல்...)
சமுதாயக்கடன் அறிந்து, அனுபவம் வாய்ந்த மூதாதையரை ஒதுக்கிவைத்து வாழாத ஒழுக்கம்; செல்வம் என்பவை அனைத்திலும், சிறந்த செல்வமாகும்.

ஞாயிறு, ஜூலை 16, 2017

குறள் எண்: 0714 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0714}

ஒளியார்முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார்முன்
வான்சுதை வண்ணங் கொளல்

விழியப்பன் விளக்கம்: அவையறிதல் என்பது - சான்றோர் முன், சான்றோராய் இருத்தலும்; கற்போர் முன், "சேரும் நிறத்திற்கேற்ப நிறம்மாறும்" வெண் சுண்ணாம்பாய் இருத்தலும் - ஆகும்.
(அது போல்...)
அரசியல் திறமென்பது - அதிகாரத்திற்கு முன், அதிகாரத்தை நிலைநாட்டுவதும்; சாமான்யர்கள் முன், "வார்க்கும் அச்சுக்கேற்ப உருமாறும்" உலோகக் குழம்பாய் மாறுதலும் - ஆகும்.

சனி, ஜூலை 15, 2017

குறள் எண்: 0713 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0713}

அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர் சொல்லின்
வகையறியார் வல்லதூஉம் இல்

விழியப்பன் விளக்கம்: அவையின் மாண்பை அறியாமல், உரை ஆற்ற முற்படுவோர்; சொற்களின் தரத்தை அறியமாட்டார்கள். அவர்களுக்கு, சொல் வன்மையும் இருப்பதில்லை!
(அது போல்...)
மக்களின் தேவையை உணராமல், அரசியல் செய்ய முனைவோர்; ஆட்சியின் வலிமையை உணரமாட்டார்கள். அவர்களுக்கு, ஆட்சித் திறனும் இருப்பதில்லை!

வெள்ளி, ஜூலை 14, 2017

குறள் எண்: 0712 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0712}

இடைதெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
நடைதெரிந்த நன்மை யவர்

விழியப்பன் விளக்கம்: சொற்களின் ஆழ்ந்தப் பொருளை அறிந்த, அறத் தன்மை கொண்டோர்; அவையின் மாண்பை அறிந்து, சொற்களை ஆராய்ந்து உள்வாங்கி பேசவேண்டும்.
(அது போல்...)
உறவுகளின் அடிப்படைத் தேவையை உணர்ந்த, இல்லற இலக்கணம் பழகியோர்; சமுதாயத்தின் சிறப்பை உணர்ந்து, உறவுகளைத் தெளிந்து ஒருங்கிணைந்து வாழவேண்டும்.