வெள்ளி, அக்டோபர் 06, 2017

குறள் எண்: 0796 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 080 - நட்பு ஆராய்தல்; குறள் எண்: 0796}

கேட்டினும் உண்டோர் உறுதி கிளைஞரை
நீட்டி அளப்பதோர் கோல்

விழியப்பன் விளக்கம்: நமக்கு நிகழும் கேட்டிலும், ஓர் நன்மையுண்டு! அந்நிகழ்வு நம் நட்பில் இருப்போரை, ஆழ்ந்து அளவிடும் அளவுகோலாக இருக்கும்!
(அது போல்...)
ஆட்சியில் நிகழும் பதவிப்போரிலும், ஓர் வெற்றியுண்டு! அப்போர் நாம் தேர்ந்தெடுத்தக் கட்சியை, அறிந்து அழித்திடும் களைக்கொல்லியாக இருக்கும்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக