வெள்ளி, ஜூலை 21, 2017

குறள் எண்: 0719 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0719}

புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல்லவையுள்
நன்கு செலச்சொல்லு வார்

விழியப்பன் விளக்கம்: அறமுணர்ந்த நல்லோர் அவையில், பிறரொப்ப நல்லவற்றை சொல்லும் திறமுடையோர்; அறமற்றோர் நிறைந்த அவையில், மறந்தும் பேசாமல் இருப்பது சிறந்தது.
(அது போல்...)
கடமையுணர்ந்த தலைவர்கள் அணியில், மக்களொப்பச் சேவைகளைச் செய்யும் உறுப்பினர்கள்; ஊழலாளர்கள் நிறைந்த அணியில், தவறியும் சேராமல் இருப்பது உயர்ந்தது.

வியாழன், ஜூலை 20, 2017

குறள் எண்: 0718 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0718}

உணர்வது உடையார்முன் சொல்லல் வளர்வதன்
பாத்தியுள் நீர்சொரிந் தற்று

விழியப்பன் விளக்கம்: பிறரின் பேச்சை உணர்ந்தறியும் திறமுடைய, சான்றோர் அவையில் பேசுவது; வளரும் நிலையிலுள்ள பயிர்கள் நிறைந்த பகுதியில், நீரைப் பாய்ச்சுவதற்கு ஒப்பாகும்.
(அது போல்...)
பிறரின் உணர்வை மதிக்கும் குணமுடைய, உறவுகளின் பிணைப்பில் இருப்பது; வளரும் பருவமுள்ள இளைஞர்கள் நிறைந்த ஊரில், வளர்ச்சியைத் திட்டமிடுவதற்கு நிகராகும்.

புதன், ஜூலை 19, 2017

குறள் எண்: 0717 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0717}

கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடறச்
சொல்தெரிதல் வல்லார் அகத்து

விழியப்பன் விளக்கம்: சொற்களைப் பிழையின்றிப் பேசும், சொல்வன்மை நிறைந்த அவையினர் முன்  பேசும்போது; பல்வகை நூல்களைக் கற்றறிந்தோரின், கல்வித்திறம் எளிதில் விளங்கும்.
(அது போல்...)
உணர்வுகளை மறைவின்றி உணர்த்தும், அறத்தன்மை மிகுந்த மக்களுடன் உறவு கொள்ளும்போது; பல்வேறு அறங்களை உணர்ந்தோரின், சகிப்புத்தன்மை எளிதில் விளங்கும்.

செவ்வாய், ஜூலை 18, 2017

குறள் எண்: 0716 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0716}

ஆற்றின் நிலைதளர்ந் தற்றே வியன்புலம்
ஏற்றுணர்வார் முன்னர் இழுக்கு

விழியப்பன் விளக்கம்: பல்வகை துறைகளில் கல்வி அறிவு உடையோர் முன், செய்யும் சொற்பிழை; வாழ்வியல் நெறிகளில் இருந்து தடம்புரண்டு வாழும் , ஒழுக்கமின்மைக்கு ஒப்பாகும்.
(அது போல்...)
பல்வகை உறவுகளில் அனுபவ அறிவு கொண்ட வம்சத்தில், வளர்க்கும் உறவுப்பகை; சமூகக் கடமையில் இருந்து விலகி நிற்கும், பொறுப்பின்மைக்கு நிகராகும்.

திங்கள், ஜூலை 17, 2017

குறள் எண்: 0715 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0715}

நன்றுஎன்ற வற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள்
முந்து கிளவாச் செறிவு

விழியப்பன் விளக்கம்: அவையறிதல் உணர்ந்து, அறிவு முதிர்ந்த சான்றோர்களை முந்திக்கொண்டு பேசாத அடக்கம்; நல்லவை என்பவை எல்லாவற்றிலும், தலையாய நல்லதாகும்.
(அது போல்...)
சமுதாயக்கடன் அறிந்து, அனுபவம் வாய்ந்த மூதாதையரை ஒதுக்கிவைத்து வாழாத ஒழுக்கம்; செல்வம் என்பவை அனைத்திலும், சிறந்த செல்வமாகும்.

ஞாயிறு, ஜூலை 16, 2017

குறள் எண்: 0714 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0714}

ஒளியார்முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார்முன்
வான்சுதை வண்ணங் கொளல்

விழியப்பன் விளக்கம்: அவையறிதல் என்பது - சான்றோர் முன், சான்றோராய் இருத்தலும்; கற்போர் முன், "சேரும் நிறத்திற்கேற்ப நிறம்மாறும்" வெண் சுண்ணாம்பாய் இருத்தலும் - ஆகும்.
(அது போல்...)
அரசியல் திறமென்பது - அதிகாரத்திற்கு முன், அதிகாரத்தை நிலைநாட்டுவதும்; சாமான்யர்கள் முன், "வார்க்கும் அச்சுக்கேற்ப உருமாறும்" உலோகக் குழம்பாய் மாறுதலும் - ஆகும்.

சனி, ஜூலை 15, 2017

குறள் எண்: 0713 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0713}

அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர் சொல்லின்
வகையறியார் வல்லதூஉம் இல்

விழியப்பன் விளக்கம்: அவையின் மாண்பை அறியாமல், உரை ஆற்ற முற்படுவோர்; சொற்களின் தரத்தை அறியமாட்டார்கள். அவர்களுக்கு, சொல் வன்மையும் இருப்பதில்லை!
(அது போல்...)
மக்களின் தேவையை உணராமல், அரசியல் செய்ய முனைவோர்; ஆட்சியின் வலிமையை உணரமாட்டார்கள். அவர்களுக்கு, ஆட்சித் திறனும் இருப்பதில்லை!

வெள்ளி, ஜூலை 14, 2017

குறள் எண்: 0712 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0712}

இடைதெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
நடைதெரிந்த நன்மை யவர்

விழியப்பன் விளக்கம்: சொற்களின் ஆழ்ந்தப் பொருளை அறிந்த, அறத் தன்மை கொண்டோர்; அவையின் மாண்பை அறிந்து, சொற்களை ஆராய்ந்து உள்வாங்கி பேசவேண்டும்.
(அது போல்...)
உறவுகளின் அடிப்படைத் தேவையை உணர்ந்த, இல்லற இலக்கணம் பழகியோர்; சமுதாயத்தின் சிறப்பை உணர்ந்து, உறவுகளைத் தெளிந்து ஒருங்கிணைந்து வாழவேண்டும்.

செவ்வாய், ஜூன் 20, 2017

குறள் எண்: 0688 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 069 - தூது; குறள் எண்: 0688}

தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இம்மூன்றின்
வாய்மை வழிஉரைப்பான் பண்பு

விழியப்பன் விளக்கம்: செயலில் ஒழுக்கம்/பணியிட்டவருக்கு துணை நிற்பது/துணிவுடன் இருப்பது - இம்மூன்றிலும்; வாய்மையின் வழியே பயணிப்பது, தூது உரைப்போரின் பண்பாகும்.
(அது போல்...)
உறவில் ஒழுக்கம்/இல்லத்துணைக்கு உரிமை பகிர்வது/ஆதரவாய் இருப்பது - இம்மூன்றிலும்; அறத்தின் வழியே தொடர்வது, இல்லறத்தில் இணைவோரின் அடிப்படையாகும்.

திங்கள், ஜூன் 19, 2017

குறள் எண்: 0687 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 069 - தூது; குறள் எண்: 0687}

கடன்அறிந்து காலங் கருதி இடன்அறிந்து
எண்ணி உரைப்பான் தலை

விழியப்பன் விளக்கம்: மேற்கொண்ட கடமையை அறிந்து, காலத்தை மனதில் கொண்டு; சூழலை ஆராய்ந்து, அனைத்தையும் கணக்கிட்டு உரைக்கும் தூதரே உயர்ந்தவர் ஆவர்.
(அது போல்...)
கொடுக்கப்பட்ட பிறவியை உணர்ந்து, இருக்கும் ஆயுளைக் கொண்டு; சூழ்ந்தோரை ஆராய்ந்து, அனைவரையும் அரவணைத்து வாழ்வதே சிறந்த பிறவிக்கடன் ஆகும்.

ஞாயிறு, ஜூன் 18, 2017

குறள் எண்: 0686 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)


{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 069 - தூது; குறள் எண்: 0686}

கற்றுக்கண் அஞ்சான் செலச்சொல்லிக் காலத்தால்
தக்கது அறிவதாம் தூது

விழியப்பன் விளக்கம்: அறநூல்களைக் கற்று, பகைவரின் அச்சுறுத்தலுக்கு அஞ்சாமல்; மனம் மகிழும் வண்ணம் சொல்லி, காலத்திற்கு ஏற்றதை அறிந்திருப்பதே தூது ஆகும்.
(அது போல்...)
நல்லவர்களை அறிந்து, இனவாதிகளின் வளர்ச்சிக்கு வித்திடாமல்; மனசாட்சி சொல்லும் வண்ணம் பயணித்து, சமூகத்திற்கு உகந்ததை ஆதரிப்பதே தேசபக்தி ஆகும்.

சனி, ஜூன் 17, 2017

குறள் எண்: 0685 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 069 - தூது; குறள் எண்: 0685}

தொகச்சொல்லித் தூவாத நீக்கி நகச்சொல்லி
நன்றி பயப்பதாம் தூது

விழியப்பன் விளக்கம்: தேவையானதைத் தொகுத்துச் சொல்லி, தேவையற்றதைத் தவிர்த்து; மனம் மகிழும் வண்ணம் சொல்லி, நன்மைகளை பெற்றுத் தருவதே தூது ஆகும்.
(அது போல்...)
உயர்வானதை ஊரறியச் சொல்லி, உயர்வற்றதை மறைத்து; சுற்றம் பெருமை கொள்ளும் வண்ணம், உறவுகளைப் பேணுவதே இல்லறம் ஆகும்.

வெள்ளி, ஜூன் 16, 2017

குறள் எண்: 0684 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 069 - தூது; குறள் எண்: 0684}

அறிவுரு ஆராய்ந்த கல்விஇம் மூன்றன்
செறிவுடையான் செல்க வினைக்கு

விழியப்பன் விளக்கம்: பகுத்தறியும் திறம்/அமைதியான தோற்றம்/தெளிந்த கல்வி - இம்மூன்றிலும்; தேர்ந்த வல்லமை உடையோர், தூதுரைக்கும் பணிக்கு செல்லவேண்டும்.
(அது போல்...)
உரிமையளிக்கும் குணம்/இயல்பான உணர்வு/பரஸ்பர புரிதல் - இம்மூன்றிலும்; ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உள்ளோர், இல்லற வாழ்வில் இணையவேண்டும்.

வியாழன், ஜூன் 15, 2017

குறள் எண்: 0683 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 069 - தூது; குறள் எண்: 0683}

நூலாருள் நூல்வல்லன் ஆகுதல் வேலாருள்
வென்றி வினையுரைப்பான் பண்பு

விழியப்பன் விளக்கம்: கற்றறிந்தோர் முன், நூல்களைக் கற்று வல்லவனாவது;  வேலேந்தியோர் முன், வெற்றியை ஈட்டும் வினைகளை உரைக்கும் தூதுவர்களின் பண்பாகும்.
(அது போல்...)
குடும்பத்தினர் முன், இல்லறத்தைச் சிறப்பித்து வாழ்வது; சமூகத்தினர் முன், ஒழுக்கத்தை போதிக்கும் பணியை மேற்கொள்ளும் படைப்பாளிகளின் குணமாகும்.

புதன், ஜூன் 14, 2017

குறள் எண்: 0682 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 069 - தூது; குறள் எண்: 0682}

அன்பறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூதுரைப்பார்க்கு
இன்றி யமையாத மூன்று

விழியப்பன் விளக்கம்: அன்பு/அறிவு/தெளிவாக உரைக்கும் சொல்வன்மை - இம்மூன்றும், தூது உரைப்பவருக்கு முக்கியமான காரணிகளாகும்.
(அது போல்...)
நம்பிக்கை/உண்மை/பரஸ்பரம் பாசத்தைப் பகிர்தல் - இம்மூன்றும், இல்லறத்தில் இணைவோர்க்குத் தேவையான பண்புகளாகும்.

செவ்வாய், ஜூன் 13, 2017

குறள் எண்: 0681 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 069 - தூது; குறள் எண்: 0681}

அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம்
பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்பு

விழியப்பன் விளக்கம்: அன்பு பரிமாறுவது/ஒழுக்கமான குடும்பத்தைச் சேர்ந்திருப்பது/அரசர் விரும்பும் பண்புடனிருப்பது - போன்ற குணங்களே, தூது செல்வோரின் அடிப்படையாகும்.
(அது போல்...)
அறம் பேணுவது/இயல்பான சமூகத்தைச் சார்ந்திருப்பது/குடும்பத்தினரின் அன்புக்கு உள்ளாவது - போன்ற காரணிகளே, இல்லறம் நடத்துவோரின் அம்சமாகும்.

திங்கள், ஜூன் 12, 2017

அதிகாரம் 068: வினைசெயல்வகை (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

பால்: 2 - பொருள்இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 068 - வினைசெயல்வகை

0671.  சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு
           தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது

           விழியப்பன் விளக்கம்: செயல்திட்டத்தின் குறிக்கோள், செயலைச் செய்து முடிக்கும்
           துணிவை அடைவதாகும்; அத்துணிவைச் செயல்படுத்த காலதாமதம் ஆகுதல் தீமையாகும்.
(அது போல்...)
           இல்லறத்தின் அடிப்படை, உறவுகளைப் பேணிக் காக்கும் அன்பை வளர்ப்பதாகும்;
           அவ்வன்பைத் தொடரும் முனைப்பைத் தவறுதல் பழியாகும்.
      
0672.  தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க
           தூங்காது செய்யும் வினை

           விழியப்பன் விளக்கம்: தாமதித்துச் செய்யவேண்டிய வினைகளை, தாமதித்துச்
           செய்யவேண்டும்! தாமதமின்றி செய்யவேண்டிய வினைகளில், தாமதம் செய்யக்கூடாது!
(அது போல்...)
           விலக்கி வைக்கவேண்டிய உறவுகளை, விலக்கி வைக்கவேண்டும்! விலக்காமல்
           பேணவேண்டிய உறவுகளை, விலக்கி வைக்கக்கூடாது!
           
0673.  ஒல்லும்வாய் எல்லாம் வினைநன்றே ஒல்லாக்கால்
           செல்லும்வாய் நோக்கிச் செயல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: இயலும் சூழல்களில் எல்லாம், வினைகளைச் செய்வது நல்லது;
           இயலாது போழ்து, சாதகமான வழியைக் கண்டறிந்து செய்யவேண்டும்.
(அது போல்...)
           முடிந்த நிகழ்வுகளில் எல்லாம், சிந்தனைகளைச் செலுத்துவது நல்லது; முடியாத போது,
           சரியான தீர்வைத் தேர்ந்தெடுத்து பழகவேண்டும்.

0674.  வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால்
           தீயெச்சம் போலத் தெறும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: முற்றுப்பெறாத வினை மற்றும் பகை, இவ்விரண்டின் எச்சத்தை
           ஆராய்ந்தால்; தீயின் எச்சத்தைப் போல, அழிவை உருவாக்குவதை அறியலாம்.
(அது போல்...)
           திருப்தியற்ற காமம் மற்றும் உறவு, இவையிரண்டின் விளைவை ஆராய்ந்தால்; பூகம்பத்தின்
           விளைவைப் போல, உறுதியைத் தகர்ப்பதை உணரலாம்.

0675.  பொருள்கருவி காலம் வினைஇடனொடு ஐந்தும்
           இருள்தீர எண்ணிச் செயல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: மேற்கொண்ட வினைகளுக்கு முக்கியமான - பொருளாதாரம்/
           ஆயுதம்/காலம்/வினைத்திறம்/இடம் - இவை ஐந்தையும் ஆராய்ந்து, குழப்பங்கள் நீங்க
           செய்யவேண்டும்.
(அது போல்...)
           இருக்கும் உறவுகளுக்கு அடிப்படையான - உண்மை/சந்தேகமின்மை/அரவணைப்பு/
           உரிமை/அன்பு - இவை ஐந்தையும் காத்து, பரஸ்பரம் பகிர்ந்து வாழவேண்டும்.

0676.  முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும்
           படுபயனும் பார்த்துச் செயல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: வினையை துவங்கும் முன், அவ்வினை  - முடியும் விதம்/தரும்
           இடையூறுகள்/முடிந்தபின் அடையும் பெரும்பயன் - இவற்றை ஆராய்ந்து துவங்கவேண்டும்.
(அது போல்...)
           உறவில் இணையும் முன், அவ்வுறவு - தொடரும் விதம்/விதைக்கும் சிக்கல்கள்/மூலம்
           கிடைக்கும் பெருமகிழ்வு - இவற்றை உணர்ந்து இணையவேண்டும்.

0677.  செய்வினை செய்வான் செயல்முறை அவ்வினை
           உள்ளறிவான் உள்ளம் கொளல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: மேற்கொண்ட வினையைச், செய்யும் செயல்முறை என்பது;
           அவ்வினையில் முன்னனுபவம் உள்ளவரின், அறவுரையை ஏற்றுக் கொள்வதாகும்.
(அது போல்...)
           இணைந்திட்ட இல்லறத்தை, நடத்தும் வழிமுறை என்பது; இல்லறத்தில் ஈடுபட்ட
           முன்னோர்களின், வரலாற்றை அறிந்து வாழ்வதாகும்.

0678.  வினையால் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள்
           யானையால் யானையாத் தற்று

           விழியப்பன் விளக்கம்: ஓர் வினையைச் செய்யும்போது, இன்னுமோர் வினையையும்
           செய்வது; பயிற்சி பெற்ற யானையொன்றால், வேறொரு யானையைப் பிடிப்பதற்கு
           இணையாகும்.
(அது போல்...)
           ஒருவருக்கு உதவி செய்யும்போது, அவரின் வருங்காலத்திற்கும் உதவுவது; ஒரேயொரு
           கல்லை எறிந்து, இரண்டு காய்களைக் கொய்வதற்கு ஒப்பாகும்.

0679.  நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
           ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: உறவில் உள்ளவர்களுக்கு, நல்லவற்றை செய்வதை விட;
           உறவிலிருந்து விலகி இருப்போரை இணைத்துக் கொள்வது, விரைந்து செய்யவேண்டியது
           ஆகும்.
(அது போல்...)
           நாம் அறிந்தவற்றை, பிறருக்கு சொல்வதை விட; நாம் அறியாமல் இருக்கும்
           விடயங்களைக் கேட்பதை, முதன்மையாய் எண்ணிப் பழகவேண்டும்.

0680.  உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின்
           கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து

           விழியப்பன் விளக்கம்: அதிகாரமற்ற இடத்தில் இருப்போர், உடனிருப்போரின்
           பாதுகாப்பின்மைக்கு அஞ்சி; தேவையை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் பொருட்டு,
           வலியோர்களுக்கு பணிவர்.
(அது போல்...)
           வருமானமற்ற நிலையில் இருப்போர், குடும்பத்தாரின் வறுமைக்கு அஞ்சி; இல்லறத்தைத்
           தொடர்ந்து நடத்தும் பொருட்டு, மேலதிகாரிகளுக்கு அடங்குவர்.

குறள் எண்: 0680 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 068 - வினைசெயல்வகை; குறள் எண்: 0680}

உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின்
கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து

விழியப்பன் விளக்கம்: அதிகாரமற்ற இடத்தில் இருப்போர், உடனிருப்போரின் பாதுகாப்பின்மைக்கு அஞ்சி; தேவையை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் பொருட்டு, வலியோர்களுக்கு பணிவர்.
(அது போல்...)
வருமானமற்ற நிலையில் இருப்போர், குடும்பத்தாரின் வறுமைக்கு அஞ்சி; இல்லறத்தைத் தொடர்ந்து நடத்தும் பொருட்டு, மேலதிகாரிகளுக்கு அடங்குவர்.

ஞாயிறு, ஜூன் 11, 2017

குறள் எண்: 0679 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 068 - வினைசெயல்வகை; குறள் எண்: 0679}

நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல்

விழியப்பன் விளக்கம்: உறவில் உள்ளவர்களுக்கு, நல்லவற்றை செய்வதை விட; உறவிலிருந்து விலகி இருப்போரை இணைத்துக் கொள்வது, விரைந்து செய்யவேண்டியது ஆகும்.
(அது போல்...)
நாம் அறிந்தவற்றை, பிறருக்கு சொல்வதை விட; நாம் அறியாமல் இருக்கும் விடயங்களைக் கேட்பதை, முதன்மையாய் எண்ணிப் பழகவேண்டும்.

சனி, ஜூன் 10, 2017

குறள் எண்: 0678 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 068 - வினைசெயல்வகை; குறள் எண்: 0678}

வினையால் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள்
யானையால் யானையாத் தற்று

விழியப்பன் விளக்கம்: ஓர் வினையைச் செய்யும்போது, இன்னுமோர் வினையையும் செய்வது; பயிற்சி பெற்ற யானையொன்றால், வேறொரு யானையைப் பிடிப்பதற்கு இணையாகும்.
(அது போல்...)
ஒருவருக்கு உதவி செய்யும்போது, அவரின் வருங்காலத்திற்கும் உதவுவது; ஒரேயொரு கல்லை எறிந்து, இரண்டு காய்களைக் கொய்வதற்கு ஒப்பாகும்.

வெள்ளி, ஜூன் 09, 2017

குறள் எண்: 0677 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 068 - வினைசெயல்வகை; குறள் எண்: 0677}

செய்வினை செய்வான் செயல்முறை அவ்வினை
உள்ளறிவான் உள்ளம் கொளல்

விழியப்பன் விளக்கம்: மேற்கொண்ட வினையைச், செய்யும் செயல்முறை என்பது; அவ்வினையில் முன்னனுபவம் உள்ளவரின், அறவுரையை ஏற்றுக் கொள்வதாகும்.
(அது போல்...)
இணைந்திட்ட இல்லறத்தை, நடத்தும் வழிமுறை என்பது; இல்லறத்தில் ஈடுபட்ட முன்னோர்களின், வரலாற்றை அறிந்து வாழ்வதாகும்.

வியாழன், ஜூன் 08, 2017

குறள் எண்: 0676 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 068 - வினைசெயல்வகை; குறள் எண்: 0676}

முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும்
படுபயனும் பார்த்துச் செயல்

விழியப்பன் விளக்கம்: வினையை துவங்கும் முன், அவ்வினை  - முடியும் விதம்/தரும் இடையூறுகள்/முடிந்தபின் அடையும் பெரும்பயன் - இவற்றை ஆராய்ந்து துவங்கவேண்டும்.
(அது போல்...)
உறவில் இணையும் முன், அவ்வுறவு - தொடரும் விதம்/விதைக்கும் சிக்கல்கள்/மூலம் கிடைக்கும் பெருமகிழ்வு - இவற்றை உணர்ந்து இணையவேண்டும்.

புதன், ஜூன் 07, 2017

குறள் எண்: 0675 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 068 - வினைசெயல்வகை; குறள் எண்: 0675}

பொருள்கருவி காலம் வினைஇடனொடு ஐந்தும்
இருள்தீர எண்ணிச் செயல்

விழியப்பன் விளக்கம்: மேற்கொண்ட வினைகளுக்கு முக்கியமான - பொருளாதாரம்/ஆயுதம்/காலம்/வினைத்திறம்/இடம் - இவை ஐந்தையும் ஆராய்ந்து, குழப்பங்கள் நீங்க செய்யவேண்டும்.
(அது போல்...)
இருக்கும் உறவுகளுக்கு அடிப்படையான - உண்மை/சந்தேகமின்மை/அரவணைப்பு/உரிமை/அன்பு - இவை ஐந்தையும் காத்து, பரஸ்பரம் பகிர்ந்து வாழவேண்டும்.

செவ்வாய், ஜூன் 06, 2017

குறள் எண்: 0674 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 068 - வினைசெயல்வகை; குறள் எண்: 0674}

வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால்
தீயெச்சம் போலத் தெறும்

விழியப்பன் விளக்கம்: முற்றுப்பெறாத வினை மற்றும் பகை, இவ்விரண்டின் எச்சத்தை ஆராய்ந்தால்; தீயின் எச்சத்தைப் போல, அழிவை உருவாக்குவதை அறியலாம்.
(அது போல்...)
திருப்தியற்ற காமம் மற்றும் உறவு, இவையிரண்டின் விளைவை ஆராய்ந்தால்; பூகம்பத்தின் விளைவைப் போல, உறுதியைத் தகர்ப்பதை உணரலாம்.

திங்கள், ஜூன் 05, 2017

குறள் எண்: 0673 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 068 - வினைசெயல்வகை; குறள் எண்: 0673}

ஒல்லும்வாய் எல்லாம் வினைநன்றே ஒல்லாக்கால்
செல்லும்வாய் நோக்கிச் செயல்

விழியப்பன் விளக்கம்: இயலும் சூழல்களில் எல்லாம், வினைகளைச் செய்வது நல்லது; இயலாது போழ்து, சாதகமான வழியைக் கண்டறிந்து செய்யவேண்டும்.
(அது போல்...)
முடிந்த நிகழ்வுகளில் எல்லாம், சிந்தனைகளைச் செலுத்துவது நல்லது; முடியாத போது, சரியான தீர்வைத் தேர்ந்தெடுத்து பழகவேண்டும்.

ஞாயிறு, ஜூன் 04, 2017

குறள் எண்: 0672 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 068 - வினைசெயல்வகை; குறள் எண்: 0672}

தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க
தூங்காது செய்யும் வினை

விழியப்பன் விளக்கம்: தாமதித்துச் செய்யவேண்டிய வினைகளை, தாமதித்துச் செய்யவேண்டும்! தாமதமின்றி செய்யவேண்டிய வினைகளில், தாமதம் செய்யக்கூடாது!
(அது போல்...)
விலக்கி வைக்கவேண்டிய உறவுகளை, விலக்கி வைக்கவேண்டும்! விலக்காமல் பேணவேண்டிய உறவுகளை, விலக்கி வைக்கக்கூடாது!

சனி, ஜூன் 03, 2017

குறள் எண்: 0671 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 068 - வினைசெயல்வகை; குறள் எண்: 0671}

சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு
தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது

விழியப்பன் விளக்கம்: செயல்திட்டத்தின் குறிக்கோள், செயலைச் செய்து முடிக்கும் துணிவை அடைவதாகும்; அத்துணிவைச் செயல்படுத்த காலதாமதம் ஆகுதல் தீமையாகும்.
(அது போல்...)
இல்லறத்தின் அடிப்படை, உறவுகளைப் பேணிக் காக்கும் அன்பை வளர்ப்பதாகும்; அவ்வன்பைத் தொடரும் முனைப்பைத் தவறுதல் பழியாகும்.

வெள்ளி, ஜூன் 02, 2017

அதிகாரம் 067: வினைத்திட்பம் (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

பால்: 2 - பொருள்இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 067 - வினைத்திட்பம்

0661.  வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம்
           மற்றவை எல்லாம் பிற

           விழியப்பன் விளக்கம்: செயல்களைச் செய்யும் வைராக்கியம் என்பது, ஒருவரின் மனதின்
           வைராக்கியமாகும்; மற்றவை எல்லாம் வேறானவை ஆகும்.
(அது போல்...)
           ஊழல்களை ஒழிக்கும் அடிப்படை என்பது, ஆட்சியாளரின் நேர்மையின் அடிப்படையாகும்;
           மற்றவை எல்லாம் போலியானவை ஆகும்.
      
0662.  ஊறொரால் உற்றபின் ஒல்காமை இவ்விரண்டின்
           ஆறென்பர் ஆய்ந்தவர் கோள்

           விழியப்பன் விளக்கம்: வினைகளைத் தடையில்லாமல் செய்வது மற்றும் தடைபட்டாலும்
           மனம் தளராதது - இவ்விரண்டின் வழி நடப்பதே, பகுத்தறிந்தோரின் கோட்பாடு என்பர்.
(அது போல்...)
           உறவுகளைப் பிரியாமல் தொடர்வது மற்றும் பிரிந்தாலும் பகையுணர்வு கொள்ளாதது -
           இவ்விரண்டு உறுதிகளைக் கடைப்பிடிப்பதே, சமுதாயத்தின் அடிப்படை என்பர்.
           
0663.  கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைக்கொட்கின்
           எற்றா விழுமந் தரும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: மேற்கொண்ட வினையை முடித்து, இறுதியில் வெளிப்படுத்துவதே
           ஆளுமை ஆகும்; இடையில் வெளிப்படுத்துவது, சரிசெய்ய முடியாத துன்பத்தை அளிக்கும்.
(அது போல்...)
           பெறப்பட்ட பிறப்பை வாழ்ந்து, செயற்கையாய் மரணிப்பதே பிறவி ஆகும்; செயற்கையாய்
           முடிப்பது, பரிகாரம் இல்லாத பாவத்தை அளிக்கும்.

0664.  சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம்
           சொல்லிய வண்ணம் செயல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: "கொடுக்கப்பட்ட வினையை, எவ்வாறு செய்வதென" வாயால்
           சொல்வது எல்லோர்க்கும் எளிதாகும்; ஆனால், அப்படி சொல்லிய வண்ணம் செய்தல்
           அரிதானது!
(அது போல்...)
           "நிச்சயிக்கப்பட்ட உறவை, எப்படி தொடர்வதென" அறிவுரையாய் சொல்வது எவர்க்கும்
           எளிதாகும்; ஆனால், அப்படி அறிவுறுத்திய வண்ணம் வாழ்வது சிரமமானது!

0665.  வீறெய்தி மாண்டார் வினைத்திட்பம் வேந்தன்கண்
           ஊறெய்தி உள்ளப் படும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: சிந்தனைத் திறனால், வினைத் திறனை வளர்த்து புகழ்பெற்ற
           அமைச்சர்கள்; அரசாள்பவரின் கவனத்திற்கு உள்ளாகி, எல்லோராலும் பாராட்டப்படுவர்.
(அது போல்...)
           உறவுப் பகிர்வால், உடைமைப் பகிர்வை செய்து வாழ்ந்திடும் அன்பர்கள், சமுதாயத்தின்
           சான்றாக மாறி, அனைவராலும் தொடரப்படுவர்.

0666.  எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார்
           திண்ணியர் ஆகப் பெறின்

           விழியப்பன் விளக்கம்: வினைகளைச் செய்ய நினைப்போர், தேவையான மனவுறுதியை
           அடையப் பெற்றால்; செய்ய நினைத்த வினைகளை, நினைத்தபடியே செய்து முடிப்பர்.
(அது போல்...)
           சமுதாயத்தை மாற்ற எண்ணுவோர், உறுதியான கொள்கையை வகுத்து இருப்பின்;
           செய்ய எண்ணிய மாற்றத்தை, எண்ணியபடியே மாற்றி முடிப்பர்.

0667.  உருவுகண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள்பெருந்தேர்க்கு 
           அச்சாணி அன்னார் உடைத்து

           விழியப்பன் விளக்கம்: வினைகளைச் செய்வோரின், உருவத்தை இகழாமல்
           இருக்கவேண்டும்; அவர்கள் உருண்டோடும் பெரியத் தேரைத் தாங்கும், அச்சாணிக்கு
           இணையானவர்கள்.
(அது போல்...)
           உறவுகளில் இருப்போரின், ஏழ்மையை அவமதிக்காமல் இருக்கவேண்டும்; அவர்கள்
           சீறிப்பாயும் சொகுசு விமானத்தைத் தரையிறக்கும், சக்கரத்திற்கு ஒப்பாவர்.

0668.  கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது
           தூக்கம் கடிந்து செயல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: குழப்பம் இல்லாமல், தெளிவான சிந்தனையோடு திட்டமிட்ட
           வினைகளை; மனச்சோர்வும்/உடற்சோர்வும் இல்லாமல், விரைந்து செய்யவேண்டும்.
(அது போல்...)
           அறவழியை மீறாமல், உண்மையான உழைப்பால் பெற்ற வருமானத்தை; பேராசையும்/
           பொறாமையும் இல்லாமல், மனமுவந்து பகிரவேண்டும்.

0669.  துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவாற்றி
           இன்பம் பயக்கும் வினை

           விழியப்பன் விளக்கம்: கேடில்லாமல் இன்பம் பயக்கும் வினைகளை, எத்தனைத் துன்பங்கள்
           தடையாக வந்தாலும்; துணிவைத் துணையாகக் கொண்டு செய்யவேண்டும்.
(அது போல்...)
           தடையில்லாமால் ஊக்கம் அளிக்கும் நட்புகளை, எத்தனை ஊடல்கள் பிரச்சனையாக
           வளர்ந்தாலும்; அன்பை அறமாகக் கருதித் தொடரவேண்டும்.

0670.  எனைத்திட்பம் எய்தியக் கண்ணும் வினைத்திட்பம்
           வேண்டாரை வேண்டாது உலகு

           விழியப்பன் விளக்கம்: எவ்வகை வைராக்கியம் இருப்பினும், வினையை முடிக்கும்
           வைராக்கியத்தை விரும்பவில்லை எனில்; அவர்களை இவ்வுலம் விரும்பாது.
(அது போல்...)
           எல்லா உறவுகள் இருப்பினும், பெற்றோரைப் பேணும் உறவை வளர்க்கவில்லை எனில்;
           அவர்களை விண்ணுலகம் போற்றாது.

குறள் எண்: 0670 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 067 - வினைத்திட்பம்; குறள் எண்: 0670}

எனைத்திட்பம் எய்தியக் கண்ணும் வினைத்திட்பம்
வேண்டாரை வேண்டாது உலகு

விழியப்பன் விளக்கம்: எவ்வகை வைராக்கியம் இருப்பினும், வினையை முடிக்கும் வைராக்கியத்தை விரும்பவில்லை எனில்; அவர்களை இவ்வுலம் விரும்பாது.
(அது போல்...)
எல்லா உறவுகள் இருப்பினும், பெற்றோரைப் பேணும் உறவை வளர்க்கவில்லை எனில்; அவர்களை விண்ணுலகம் போற்றாது.

வியாழன், ஜூன் 01, 2017

குறள் எண்: 0669 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 067 - வினைத்திட்பம்; குறள் எண்: 0669}

துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவாற்றி
இன்பம் பயக்கும் வினை

விழியப்பன் விளக்கம்: கேடில்லாமல் இன்பம் பயக்கும் வினைகளை, எத்தனைத் துன்பங்கள் தடையாக வந்தாலும்; துணிவைத் துணையாகக் கொண்டு செய்யவேண்டும்.
(அது போல்...)
தடையில்லாமால் ஊக்கம் அளிக்கும் நட்புகளை, எத்தனை ஊடல்கள் பிரச்சனையாக வளர்ந்தாலும்; அன்பை அறமாகக் கருதித் தொடரவேண்டும்.

புதன், மே 31, 2017

குறள் எண்: 0668 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 067 - வினைத்திட்பம்; குறள் எண்: 0668}

கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது
தூக்கம் கடிந்து செயல்

விழியப்பன் விளக்கம்: குழப்பம் இல்லாமல், தெளிவான சிந்தனையோடு திட்டமிட்ட வினைகளை; மனச்சோர்வும்/உடற்சோர்வும் இல்லாமல், விரைந்து செய்யவேண்டும்.
(அது போல்...)
அறவழியை மீறாமல், உண்மையான உழைப்பால் பெற்ற வருமானத்தை; பேராசையும்/பொறாமையும் இல்லாமல், மனமுவந்து பகிரவேண்டும்.

செவ்வாய், மே 30, 2017

குறள் எண்: 0667 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 067 - வினைத்திட்பம்; குறள் எண்: 0667}

உருவுகண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள்பெருந்தேர்க்கு 
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து

விழியப்பன் விளக்கம்: வினைகளைச் செய்வோரின், உருவத்தை இகழாமல் இருக்கவேண்டும்; அவர்கள் உருண்டோடும் பெரியத் தேரைத் தாங்கும், அச்சாணிக்கு இணையானவர்கள்.
(அது போல்...)
உறவுகளில் இருப்போரின், ஏழ்மையை அவமதிக்காமல் இருக்கவேண்டும்; அவர்கள் சீறிப்பாயும் சொகுசு விமானத்தைத் தரையிறக்கும், சக்கரத்திற்கு ஒப்பாவர்.

திங்கள், மே 29, 2017

குறள் எண்: 0666 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 067 - வினைத்திட்பம்; குறள் எண்: 0666}

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆகப் பெறின்

விழியப்பன் விளக்கம்: வினைகளைச் செய்ய நினைப்போர், தேவையான மனவுறுதியை அடையப் பெற்றால்; செய்ய நினைத்த வினைகளை, நினைத்தபடியே செய்து முடிப்பர்.
(அது போல்...)
சமுதாயத்தை மாற்ற எண்ணுவோர், உறுதியான கொள்கையை வகுத்து இருப்பின்; செய்ய எண்ணிய மாற்றத்தை, எண்ணியபடியே மாற்றி முடிப்பர்.

ஞாயிறு, மே 28, 2017

குறள் எண்: 0665 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 067 - வினைத்திட்பம்; குறள் எண்: 0665}

வீறெய்தி மாண்டார் வினைத்திட்பம் வேந்தன்கண்
ஊறெய்தி உள்ளப் படும்

விழியப்பன் விளக்கம்: சிந்தனைத் திறனால், வினைத் திறனை வளர்த்து புகழ்பெற்ற அமைச்சர்கள்; அரசாள்பவரின் கவனத்திற்கு உள்ளாகி, எல்லோராலும் பாராட்டப்படுவர்.
(அது போல்...)
உறவுப் பகிர்வால், உடைமைப் பகிர்வை செய்து வாழ்ந்திடும் அன்பர்கள், சமுதாயத்தின் சான்றாக மாறி, அனைவராலும் தொடரப்படுவர்.

சனி, மே 27, 2017

குறள் எண்: 0664 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 067 - வினைத்திட்பம்; குறள் எண்: 0664}

சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம்
சொல்லிய வண்ணம் செயல்

விழியப்பன் விளக்கம்: "கொடுக்கப்பட்ட வினையை, எவ்வாறு செய்வதென" வாயால் சொல்வது எல்லோர்க்கும் எளிதாகும்; ஆனால், அப்படி சொல்லிய வண்ணம் செய்தல் அரிதானது!
(அது போல்...)
"நிச்சயிக்கப்பட்ட உறவை, எப்படி தொடர்வதென" அறிவுரையாய் சொல்வது எவர்க்கும் எளிதாகும்; ஆனால், அப்படி அறிவுறுத்திய வண்ணம் வாழ்வது சிரமமானது!

வெள்ளி, மே 26, 2017

குறள் எண்: 0663 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 067 - வினைத்திட்பம்; குறள் எண்: 0663}

கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைக்கொட்கின்
எற்றா விழுமந் தரும்

விழியப்பன் விளக்கம்: மேற்கொண்ட வினையை முடித்து, இறுதியில் வெளிப்படுத்துவதே ஆளுமை ஆகும்; இடையில் வெளிப்படுத்துவது, சரிசெய்ய முடியாத துன்பத்தை அளிக்கும்.
(அது போல்...)
பெறப்பட்ட பிறப்பை வாழ்ந்து, செயற்கையாய் மரணிப்பதே பிறவி ஆகும்; செயற்கையாய் முடிப்பது, பரிகாரம் இல்லாத பாவத்தை அளிக்கும்.

வியாழன், மே 25, 2017

குறள் எண்: 0662 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 067 - வினைத்திட்பம்; குறள் எண்: 0662}

ஊறொரால் உற்றபின் ஒல்காமை இவ்விரண்டின்
ஆறென்பர் ஆய்ந்தவர் கோள்

விழியப்பன் விளக்கம்: வினைகளைத் தடையில்லாமல் செய்வது மற்றும் தடைபட்டாலும் மனம் தளராதது - இவ்விரண்டின் வழி நடப்பதே, பகுத்தறிந்தோரின் கோட்பாடு என்பர்.
(அது போல்...)
உறவுகளைப் பிரியாமல் தொடர்வது மற்றும் பிரிந்தாலும் பகையுணர்வு கொள்ளாதது - இவ்விரண்டு உறுதிகளைக் கடைப்பிடிப்பதே, சமுதாயத்தின் அடிப்படை என்பர்.

புதன், மே 24, 2017

குறள் எண்: 0661 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 067 - வினைத்திட்பம்; குறள் எண்: 0661}

வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம்
மற்றவை எல்லாம் பிற

விழியப்பன் விளக்கம்: செயல்களைச் செய்யும் வைராக்கியம் என்பது, ஒருவரின் மனதின் வைராக்கியமாகும்; மற்றவை எல்லாம் வேறானவை ஆகும்.
(அது போல்...)
ஊழல்களை ஒழிக்கும் அடிப்படை என்பது, ஆட்சியாளரின் நேர்மையின் அடிப்படையாகும்; மற்றவை எல்லாம் போலியானவை ஆகும்.

செவ்வாய், மே 23, 2017

அதிகாரம் 066: வினைத்தூய்மை (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

பால்: 2 - பொருள்இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 066 - வினைத்தூய்மை

0651.  துணைநலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினைநலம்
           வேண்டிய எல்லாம் தரும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: உடனிருப்போரின் தூய்மையான துணை, செல்வத்தை அளிப்பது
           போல்; அமைச்சர்களின் தூய்மையான வினைகள், வேண்டியவை அனைத்தையும்
           அளிக்கும்.
(அது போல்...)
           அன்பிருப்போரின் வலிமையான வாழ்த்து, வாழ்வை வலுப்படுத்துவது போல்;
           குடும்பத்தினரின் வலிமையான உறவுகள், நற்சிந்தனைகள் அனைத்தையும் வளர்க்கும்.
      
0652.  என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
           நன்றி பயவா வினை

           விழியப்பன் விளக்கம்: புகழோடு இணைந்து நன்மையையும் அளிக்காத வினைகளை; எந்த
           சூழ்நிலையிலும், தவிர்த்தல் வேண்டும்.
(அது போல்...)
           அன்போடு சேர்த்து பொருளையும் பகிராத உறவுகளை; எல்லா வகையிலும், பரிசீலிக்க
           வேண்டும்.
           
0653.  ஓஒதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை
           ஆஅதும் என்னு மவர்

           விழியப்பன் விளக்கம்: தொடர்ந்து வளரவேண்டும் என்ற முனைப்புடையோர்; தமது புகழ்
           அழிவதற்கு காரணமான, செயல்களைச் செய்வதைக் கைவிட வேண்டும்.
(அது போல்...)
           உயர்ந்து வாழவேண்டும் என்ற எண்ணமுடையோர்; தமது சுற்றம் தாழ்வதற்கு வழிவகுக்கும்,
           பிரிவினைகளை வளர்ப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

0654.  இடுக்கண் உடினும் இளிவந்த செய்யார்
          நடுக்கற்ற காட்சி யவர்

           விழியப்பன் விளக்கம்: குழப்பமில்லாமல் பகுத்தறியும் ஆற்றல் உடையோர்; தமக்கு இன்னல்
           நேர்ந்தாலும், தரக்குறைவான செயல்களைச் செய்ய மாட்டார்கள்.
(அது போல்...)
           குறையில்லாமல் உரிமையைப் பகிரும் தலைவர்கள்; தமக்கு வெற்றி கிடைக்காவிட்டாலும்,
           குடிமக்களை அவமதிப்பதை அனுமதிக்க மாட்டார்கள்.

0655.  எற்றுஎன்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல்
           மற்றுஅன்ன செய்யாமை நன்று

           விழியப்பன் விளக்கம்: “அய்யகோ… இப்படி செய்துவிட்டோமே!” என்று கவலையடையச்
           செய்யும் செயல்களைச் செய்யக்கூடாது; அப்படி செய்ய நேர்ந்தாலும், மீண்டும்
           அப்படியோர் செயலைச் செய்யாதது நன்று.
(அது போல்...)
           “அடடே… தேவையின்றி பிரிந்துவிட்டோமே!” என்று ஏக்கமடைய வைக்கும் உறவுகளைப்
           பிரியக்கூடாது; அப்படி பிரிய நேர்ந்தாலும், மீண்டும் அப்படியோர் உறவைப் பிரியாதது
           சிறப்பு.

0656.  ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினும் செய்யற்க
           சான்றோர் பழிக்கும் வினை

           விழியப்பன் விளக்கம்: நம்மைப் பெற்றவள், பசியின் கொடுமையை அனுபவிக்க
           நேர்ந்தாலும்; சான்றோர்கள் தூற்றும், பழியை அளிக்கும் செயல்களைச் செய்யக்கூடாது.
(அது போல்...)
           நமக்குப் பிறந்தவர்கள், கல்லாமையின் விளைவை சந்திக்க நேர்ந்தாலும்; கற்றவர்கள்
           வெறுக்கும், இலஞ்சத்தால் கல்வியைப் பெறுவதைச் செய்யக்கூடாது.

0657.  பழிமலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர்
           கழிநல் குரவே தலை

           விழியப்பன் விளக்கம்: பழி தரும் வினைகளைச் செய்து, அடையும் செல்வத்தை விட;
           தூய்மையான வினைகளைச் செய்து, அடையும் சான்றோர்களின் கொடிய வறுமையே
           உயர்ந்ததாகும்.
(அது போல்...)
           அறவழி மீறிய உறவுகள் மூலம், கிடைக்கும் மகிழ்ச்சியை விட; முறையான உறவுகள் மூலம்,
           கிடைக்கும் இல்லறத்தின் சிக்கலான வாழ்வியலே சிறந்ததாகும்.

0658.  கடிந்த கடிந்துஒரார் செய்தார்க்கு அவைதாம்
           முடிந்தாலும் பீழை தரும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: சான்றோர்கள் ஒதுக்கிய தீய வினைகளை, ஒதுக்கி வாழத்
           தவறியோர்க்கு; அவ்வினைகள் முடிவுற்றாலும், தீமையையே அளிக்கும்.
(அது போல்...)
           முன்னோர்கள் தவிர்த்த தகாத உறவுகளை, தவிர்த்து வாழ முயலாதோர்க்கு; அவ்வுறவுகள்
           கைகூடினாலும், மனவுளைச்சலையே தரும்.

0659.  அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும்
           பிற்பயக்கும் நற்பா லவை

           விழியப்பன் விளக்கம்: பிறர் கண்ணீர் சிந்த பெற்றவற்றை, நாம் கண்ணீர் சிந்த இழப்போம்;
           தூய்மையான வினைகளால் பெற்றவற்றை இழப்பினும், அவை மீண்டும் பலனளிக்கும்.
(அது போல்...)
           பிறர் உரிமையை அழித்து வெல்வதை, நம் உரிமை அழிய தோற்போம்; உண்மையான
           உரிமைப்பகிர்வால் வெல்வதைத் தோற்பினும், அவை மீண்டும் வந்தடையும்.

0660.  சலத்தால் பொருள்செய்து ஏமார்த்தல் பசுமண்
           கலத்துள்நீர் பெய்துஇரீஇ யற்று

           விழியப்பன் விளக்கம்: வஞ்சம் நிறைந்த தீவினைகளால், பொருட்களைச் சேர்த்துப்
           பாதுகாப்பது; ஈரமண்ணால் செய்த பாத்திரத்தில், நீரை நிரப்பி சேமிக்க எண்ணுவதைப்
           போன்றதாகும்.
(அது போல்...)
           குழப்பம் நிறைந்த மனதில், சிந்தனைகளைக் கோர்க்கத் திட்டமிடுவது; கற்பனையால்
           வரைந்த ஓவியத்தில், ஆன்மாவைப் புகுத்தி உயிர்ப்பிக்க நினைப்பதைப் போன்றதாகும்.

குறள் எண்: 0660 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 066 - வினைத்தூய்மை; குறள் எண்: 0660}

சலத்தால் பொருள்செய்து ஏமார்த்தல் பசுமண்
கலத்துள்நீர் பெய்துஇரீஇ யற்று

விழியப்பன் விளக்கம்: வஞ்சம் நிறைந்த தீவினைகளால், பொருட்களைச் சேர்த்துப் பாதுகாப்பது; ஈரமண்ணால் செய்த பாத்திரத்தில், நீரை நிரப்பி சேமிக்க எண்ணுவதைப் போன்றதாகும்.
(அது போல்...)
குழப்பம் நிறைந்த மனதில், சிந்தனைகளைக் கோர்க்கத் திட்டமிடுவது; கற்பனையால் வரைந்த ஓவியத்தில், ஆன்மாவைப் புகுத்தி உயிர்ப்பிக்க நினைப்பதைப் போன்றதாகும்.

திங்கள், மே 22, 2017

குறள் எண்: 0659 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 066 - வினைத்தூய்மை; குறள் எண்: 0659}

அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும்
பிற்பயக்கும் நற்பா லவை

விழியப்பன் விளக்கம்: பிறர் கண்ணீர் சிந்த பெற்றவற்றை, நாம் கண்ணீர் சிந்த இழப்போம்; தூய்மையான வினைகளால் பெற்றவற்றை இழப்பினும், அவை மீண்டும் பலனளிக்கும்.
(அது போல்...)
பிறர் உரிமையை அழித்து வெல்வதை, நம் உரிமை அழிய தோற்போம்; உண்மையான உரிமைப்பகிர்வால் வெல்வதைத் தோற்பினும், அவை மீண்டும் வந்தடையும்.

ஞாயிறு, மே 21, 2017

குறள் எண்: 0658 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 066 - வினைத்தூய்மை; குறள் எண்: 0658}

கடிந்த கடிந்துஒரார் செய்தார்க்கு அவைதாம்
முடிந்தாலும் பீழை தரும்

விழியப்பன் விளக்கம்: சான்றோர்கள் ஒதுக்கிய தீய வினைகளை, ஒதுக்கி வாழத் தவறியோர்க்கு; அவ்வினைகள் முடிவுற்றாலும், தீமையையே அளிக்கும்.
(அது போல்...)
முன்னோர்கள் தவிர்த்த தகாத உறவுகளை, தவிர்த்து வாழ முயலாதோர்க்கு; அவ்வுறவுகள் கைகூடினாலும், மனவுளைச்சலையே தரும்.

சனி, மே 20, 2017

குறள் எண்: 0657 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 066 - வினைத்தூய்மை; குறள் எண்: 0657}

பழிமலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர்
கழிநல் குரவே தலை

விழியப்பன் விளக்கம்: பழி தரும் வினைகளைச் செய்து, அடையும் செல்வத்தை விட; தூய்மையான வினைகளைச் செய்து, அடையும் சான்றோர்களின் கொடிய வறுமையே உயர்ந்ததாகும்.
(அது போல்...)
அறவழி மீறிய உறவுகள் மூலம், கிடைக்கும் மகிழ்ச்சியை விட; முறையான உறவுகள் மூலம், கிடைக்கும் இல்லறத்தின் சிக்கலான வாழ்வியலே சிறந்ததாகும்.

வெள்ளி, மே 19, 2017

குறள் எண்: 0656 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 066 - வினைத்தூய்மை; குறள் எண்: 0656}

ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினும் செய்யற்க
சான்றோர் பழிக்கும் வினை

விழியப்பன் விளக்கம்: நம்மைப் பெற்றவள், பசியின் கொடுமையை அனுபவிக்க நேர்ந்தாலும்; சான்றோர்கள் தூற்றும், பழியை அளிக்கும் செயல்களைச் செய்யக்கூடாது.
(அது போல்...)
நமக்குப் பிறந்தவர்கள், கல்லாமையின் விளைவை சந்திக்க நேர்ந்தாலும்; கற்றவர்கள் வெறுக்கும், இலஞ்சத்தால் கல்வியைப் பெறுவதைச் செய்யக்கூடாது.

வியாழன், மே 18, 2017

குறள் எண்: 0655 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 066 - வினைத்தூய்மை; குறள் எண்: 0655}

எற்றுஎன்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல்
மற்றுஅன்ன செய்யாமை நன்று

விழியப்பன் விளக்கம்: “அய்யகோ… இப்படி செய்துவிட்டோமே!” என்று கவலையடையச் செய்யும் செயல்களைச் செய்யக்கூடாது; அப்படி செய்ய நேர்ந்தாலும், மீண்டும் அப்படியோர் செயலைச் செய்யாதது நன்று.
(அது போல்...)
“அடடே… தேவையின்றி பிரிந்துவிட்டோமே!” என்று ஏக்கமடைய வைக்கும் உறவுகளைப் பிரியக்கூடாது; அப்படி பிரிய நேர்ந்தாலும், மீண்டும் அப்படியோர் உறவைப் பிரியாதது சிறப்பு.

புதன், மே 17, 2017

குறள் எண்: 0654 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 066 - வினைத்தூய்மை; குறள் எண்: 0654}

இடுக்கண் உடினும் இளிவந்த செய்யார்
நடுக்கற்ற காட்சி யவர்

விழியப்பன் விளக்கம்: குழப்பமில்லாமல் பகுத்தறியும் ஆற்றல் உடையோர்; தமக்கு இன்னல் நேர்ந்தாலும், தரக்குறைவான செயல்களைச் செய்ய மாட்டார்கள்.
(அது போல்...)
குறையில்லாமல் உரிமையைப் பகிரும் தலைவர்கள்; தமக்கு வெற்றி கிடைக்காவிட்டாலும், குடிமக்களை அவமதிப்பதை அனுமதிக்க மாட்டார்கள்.

செவ்வாய், மே 16, 2017

குறள் எண்: 0653 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 066 - வினைத்தூய்மை; குறள் எண்: 0653}

ஓஒதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை
ஆஅதும் என்னு மவர்

விழியப்பன் விளக்கம்: தொடர்ந்து வளரவேண்டும் என்ற முனைப்புடையோர்; தமது புகழ் அழிவதற்கு காரணமான, செயல்களைச் செய்வதைக் கைவிட வேண்டும்.
(அது போல்...)
உயர்ந்து வாழவேண்டும் என்ற எண்ணமுடையோர்; தமது சுற்றம் தாழ்வதற்கு வழிவகுக்கும், பிரிவினைகளை வளர்ப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

திங்கள், மே 15, 2017

குறள் எண்: 0652 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 066 - வினைத்தூய்மை; குறள் எண்: 0652}

என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
நன்றி பயவா வினை

விழியப்பன் விளக்கம்: புகழோடு இணைந்து நன்மையையும் அளிக்காத வினைகளை; எந்த சூழ்நிலையிலும், தவிர்த்தல் வேண்டும்.
(அது போல்...)
அன்போடு சேர்த்து பொருளையும் பகிராத உறவுகளை; எல்லா வகையிலும், பரிசீலிக்க வேண்டும்.

ஞாயிறு, மே 14, 2017

குறள் எண்: 0651 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 066 - வினைத்தூய்மை; குறள் எண்: 0651}

துணைநலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினைநலம்
வேண்டிய எல்லாம் தரும்

விழியப்பன் விளக்கம்: உடனிருப்போரின் தூய்மையான துணை, செல்வத்தை அளிப்பது போல்; அமைச்சர்களின் தூய்மையான வினைகள், வேண்டியவை அனைத்தையும் அளிக்கும்.
(அது போல்...)
அன்பிருப்போரின் வலிமையான வாழ்த்து, வாழ்வை வலுப்படுத்துவது போல்; குடும்பத்தினரின் வலிமையான உறவுகள், நற்சிந்தனைகள் அனைத்தையும் வளர்க்கும்.

சனி, மே 13, 2017

அதிகாரம் 065: சொல்வன்மை (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

பால்: 2 - பொருள்இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 065 - சொல்வன்மை

0641.  நாநலம் என்னும் நலனுடைமை அந்நலம்
           யாநலத்து உள்ளதூஉம் அன்று

           விழியப்பன் விளக்கம்: சொற்களை கையாளும் சொல்வன்மை எனும் வளம், ஒருவகை
           உடைமையாகும்; அந்த சொல்வளம், வேறெவ்வகை வளங்களிலும் இருப்பது அல்ல!
(அது போல்...)
           உறவுகளைப் பேணும் விருந்தோம்பல் எனும் ஒழுக்கம், ஒருவகை அறமாகும்; அந்த
           அறவொழுக்கம் வேறெவ்வகை ஒழுக்கங்களிலும் இருப்பது அல்ல!
      
0642.  ஆக்கமுங் கேடும் அதனால் வருதலால்
           காத்தோம்பல் சொல்லின்கட் சோர்வு

           விழியப்பன் விளக்கம்: வளர்ச்சியும்/அழிவும், பேசும் சொற்களில் விளைவதால்;
           உணர்ச்சியால் உந்தப்படாமல், பேசும் சொற்களில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடித்துப்
           பழகவேண்டும்.
(அது போல்...)
           உறவும்/பகையும், இருப்பதைப் பகிர்வதில் விளைவதால்; தனதென்ற கர்வமில்லாமல்,
           பகிரும் உடைமைகளில் தர்மத்தை நிலைநாட்டி வாழவேண்டும்.
           
0643.  கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும்
           வேட்ப மொழிவதாம் சொல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: கேட்டவர் மகிழும் வண்ணமும், கேட்காதவர் கேட்க விரும்பும்
           வண்ணமும்; தன்மையுடன் பேசுவதே, சொல்வன்மை எனப்படும்.
(அது போல்...)
           உறவிலிருப்போர் பெருமிதம் கொள்ளவும், இல்லாதோர் உறவில் இணைய விரும்பவும்;
           அன்புடன் உறவாடுவதே, உறவுப்பாலம் ஆகும்.

0644.  திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
           பொருளும் அதனினூஉங்கு இல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: பேசும் சொற்களின் திறனறிந்து, சொல்வன்மை கொண்டு
           பேசவேண்டும்; அதனை விட உயரிய, அறமும்/செல்வமும் வேறேதும் இல்லை!
(அது போல்...)
           செய்யும் உதவிகளின் பலனுணர்ந்து, உதவிக்கரம் நீட்டி வாழவேண்டும்; அதை விட சிறந்த,
           நட்பும்/உறவும் வேறொன்றும் இல்லை!

0645.  சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல் அச்சொல்லை
           வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து

           விழியப்பன் விளக்கம்: நாம் சொல்லும் சொல்லை விட, வேறொரு சிறந்த  சொல் இல்லை
           என்பதை உறுதியாய் அறிந்த பின்பே; அச்சொல்லை சொல்ல வேண்டும்.
(அது போல்...)
           நாம் சிந்திக்கும் சிந்தனையை விட, வேறொரு உயர்ந்த சிந்தனை இல்லை என்பதை
           ஆழமாய் உணர்ந்த பின்னரே; அச்சிந்தனையை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

0646.  வேட்பத்தாம் சொல்லிப் பிறர்சொல் பயன்கோடல்
           மாட்சியின் மாசற்றார் கோள்

           விழியப்பன் விளக்கம்: கேட்போர் விரும்பும் வண்ணம் தாம் பேசுவதும், பிறர் பேசும்
           சொற்களிலுள்ள நன்மைகளை ஆராய்வதும் - பகுத்தறிந்த சான்றோர்களின் சிறந்த
           கோட்பாடாகும்.
(அது போல்...)
           மக்கள் ஆதரிக்கும் வண்ணம் தாம் அரசாள்வதும், எதிர்கட்சிகள் செய்யும் செயல்களிலுள்ள
           பொதுநலத்தை வரவேற்பதும் - கர்மமுணர்ந்த தலைவர்களின் உன்னத இயல்பாகும்.

0647.  சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை
           இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது

           விழியப்பன் விளக்கம்: சொல்வன்மை உடையோர், சோர்வின்றியும்/அச்சமின்றியும்
           இருப்பர்; அவர்களை எதிர்த்து வெல்லுதல், எவர்க்கும் அரிதானது ஆகும்!
(அது போல்...)
           குடும்பத்தைக் காதலிப்போர், சுயநலமின்றியும்/பொறாமையின்றியும் இருப்பர்; அவர்களை
           வெறுத்து ஒதுக்குதல், எவர்க்கும் எளிதானது அன்று!

0648.  விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது
           சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின்

           விழியப்பன் விளக்கம்: பணிகளை முறையாய் பட்டியலிட்டு, சொல்வன்மையுடன்
           இனிமையாய் எடுத்துரைக்கும்; திறமையுடைய அமைச்சர்கள் சொல்வதை, இவ்வுலகம்
           உடனடியாய் ஏற்கும்.
(அது போல்...)
           உரிமைகளை முறையாய் வரையறுத்து, அறநெறியுடன் நேர்மையாய் பகிர்ந்தளிக்கும்;
           முனைப்புடைய உறவுகள் சொல்வதை, இச்சமூகம் முழுமையாய் நம்பும்.

0649.  பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றமாசு அற்ற
           சிலசொல்லல் தேற்றா தவர்

           விழியப்பன் விளக்கம்: சொல்ல வேண்டியதை, பொருத்தமான சில சொற்களால்;
           தெளிவாகவும்/பிழையில்லாமலும் சொல்லும் திறனில்லாதோர், பல சொற்களால் விளக்க
           விரும்புவர்.
(அது போல்...)
           செய்ய வேண்டியதை, தகுதியான சில ஊழியர்களுடன்; நேர்த்தியாகவும்/ஊழலில்லாமலும்
           செய்யும் வலிமையில்லாதோர், அதிக ஊழியர்களுடன் செய்ய முனைவர்.

0650.  இணர்ஊழ்த்தும் நாறா மலர்அனையர் கற்றது
           உணர விரித்துரையா தார்

           விழியப்பன் விளக்கம்: தாம் கற்றவற்றைப் பிறர்க்குப் புரியும் வண்ணம், விவரித்து
           சொல்லாதோர்; கொத்தாகப் பூத்தும், மணக்காத மலர்களுக்கு ஒப்பாவர்.
(அது போல்...)
           தாம் பெற்றவற்றைப் பிறர்க்கு உதவும் வண்ணம், பகிர்ந்து அளிக்காதோர்; முழுதாய்
           பழுத்தும், இனிக்காத பழங்களுக்கு இணையாவர்.