திங்கள், ஜூலை 13, 2015

பொய்யன்பு...


பிறர் மீதான நம்அன்பே,
நம் மீதான "ஓர்"அன்பை;
தீர்மானிக்கும் எனில், அவ்வன்பு
பொய்யன்பு! (நம்)தசையாடா அன்பு!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக