வெள்ளி, ஜூலை 14, 2017

குறள் எண்: 0712 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0712}

இடைதெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
நடைதெரிந்த நன்மை யவர்

விழியப்பன் விளக்கம்: சொற்களின் ஆழ்ந்தப் பொருளை அறிந்த, அறத் தன்மை கொண்டோர்; அவையின் மாண்பை அறிந்து, சொற்களை ஆராய்ந்து உள்வாங்கி பேசவேண்டும்.
(அது போல்...)
உறவுகளின் அடிப்படைத் தேவையை உணர்ந்த, இல்லற இலக்கணம் பழகியோர்; சமுதாயத்தின் சிறப்பை உணர்ந்து, உறவுகளைத் தெளிந்து ஒருங்கிணைந்து வாழவேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக