சனி, ஜூலை 22, 2017

குறள் எண்: 0720 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0720}

அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால் தம்கணத்தர்
அல்லார்முன் கோட்டி கொளல்

விழியப்பன் விளக்கம்: அறமுணர்ந்த பேச்சாளர்கள், தமக்கு நிகரற்றோர் நிறைந்த அவையில் பேசுதல்; தூய்மையில்லாத முற்றத்தில், சிந்திய அமிழ்தின் தன்மையைப் போன்றதாகும்.
(அது போல்...)
சேவையறிந்த தலைவர்கள், தமக்கு ஈடற்றோர் சூழ்ந்த அணியில் இணைதல்; அறமில்லாத மனதில், விதைத்த சிந்தனையின் தன்மைக்கு ஒப்பாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக