ஞாயிறு, ஜூலை 16, 2017

குறள் எண்: 0714 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 072 - அவையறிதல்; குறள் எண்: 0714}

ஒளியார்முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார்முன்
வான்சுதை வண்ணங் கொளல்

விழியப்பன் விளக்கம்: அவையறிதல் என்பது - சான்றோர் முன், சான்றோராய் இருத்தலும்; கற்போர் முன், "சேரும் நிறத்திற்கேற்ப நிறம்மாறும்" வெண் சுண்ணாம்பாய் இருத்தலும் - ஆகும்.
(அது போல்...)
அரசியல் திறமென்பது - அதிகாரத்திற்கு முன், அதிகாரத்தை நிலைநாட்டுவதும்; சாமான்யர்கள் முன், "வார்க்கும் அச்சுக்கேற்ப உருமாறும்" உலோகக் குழம்பாய் மாறுதலும் - ஆகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக