திங்கள், மார்ச் 19, 2018

குறள் எண்: 0960 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 11 - குடியியல்; அதிகாரம்: 096 - குடிமை; குறள் எண்: 0960}

நலம்வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் குலம்வேண்டின்
வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு

விழியப்பன் விளக்கம்: நல்ல வாழ்க்கை வேண்டுமெனில், நாணம் இருக்க வேண்டும்! அதுபோல் நல்ல குடும்பம் வேண்டுமெனில், குடும்பத்தார் யார்க்கும் பணிவு இருக்க வேண்டும்!
(அது போல்...)
நல்ல சமுதாயம் வேண்டுமெனில், மனிதம் வளர வேண்டும்! அதுபோல் நல்ல மக்களாட்சி வேண்டுமெனில், அரசியலார் யார்க்கும் பொதுமை வளர வேண்டும்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக