செவ்வாய், மார்ச் 20, 2018

குறள் எண்: 0961 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 11 - குடியியல்; அதிகாரம்: 097 - மானம்; குறள் எண்: 0961}

இன்றி அமையாச் சிறப்பின ஆயினும்
குன்ற வருப விடல்

விழியப்பன் விளக்கம்: அடைய முடியாத சிறப்பை உடையதே ஆயினும்; குடும்பத்தின் மானத்தைக் கெடுக்கும் தன்மையுடையச் செயல்களைக் கைவிட வேண்டும்!
(அது போல்...)
அளவிட முடியாத செல்வத்தை அளிக்கும் எனினும்; நாட்டின் அமைதியை அழிக்கும் இயல்புடையப் பிரிவினைகளைக் கைவிட வேண்டும்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக