சனி, மார்ச் 24, 2018

குறள் எண்: 0965 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 11 - குடியியல்; அதிகாரம்: 097 - மானம்; குறள் எண்: 0965}

குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ
குன்றி அனைய செயின்

விழியப்பன் விளக்கம்: மலையளவு மானம் கொண்ட குடும்பத்தில் பிறந்தவரே ஆயினும்; குன்றிமணி அளவில் தாழ்ந்த செயல்களைச் செய்தாலும், தம் தரத்தை இழப்பர்!
(அது போல்...)
பனையளவு படை உடைய கட்சியில் இருப்பவரே ஆயினும்; திணை அளவில் ஊழல் வினைகளைச் செய்தாலும், தம் ஆதரவை இழப்பர்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக