வெள்ளி, மார்ச் 23, 2018

குறள் எண்: 0964 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 11 - குடியியல்; அதிகாரம்: 097 - மானம்; குறள் எண்: 0964}

தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர்
நிலையின் இழிந்தக் கடை

விழியப்பன் விளக்கம்: ஒழுக்கம் மிகுந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவர், இழிவான நிலையை அடைவது; அலங்காரம் செய்யப்பட்ட மயிர், தலையில் இருந்து உதிர்ந்தபின் குப்பையாவதற்கு நிகராகும்!
(அது போல்...)
பொதுநலம் காக்கும் கட்சியில் இருப்போர், மக்களுக்கு எதிராய் செயல்படுவது; பூஜை செய்யப்பட்ட சிலை, விழாக்காலம் முடிந்தபின் கடலில் வீசப்படுவதற்கு ஒப்பாகும்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக