திங்கள், டிசம்பர் 25, 2017

குறள் எண்: 0876 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 088 - பகைத்திறம் தெரிதல்; குறள் எண்: 0876}

தேறினும் தேறா விடினும் அழிவின்கண்
தேறான் பகாஅன் விடல்

விழியப்பன் விளக்கம்: பகைவர்களின் திறத்தை அறிந்திருந்தாலும் அறியாதிருப்பினும்; பாதகமான சூழலில், அவர்களுடன் உறவாடாமலும்/பகைகொள்ளாமலும் இடையில் இருக்கவேண்டும்!
(அது போல்...)
தீப்பழக்கங்களின் வீரியத்தை உணர்ந்திருந்தாலும் உணராதிருப்பினும்; வற்புறுத்தலான சூழலில், அவற்றை செய்யாமலும்/மறுக்காமலும் பொறுத்துக் கடக்கவேண்டும்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக