புதன், டிசம்பர் 20, 2017

குறள் எண்: 0871 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 088 - பகைத்திறம் தெரிதல்; குறள் எண்: 0871}

பகைஎன்னும் பண்பி லதனை ஒருவன்
நகையேயும் வேண்டற்பாற்று அன்று

விழியப்பன் விளக்கம்: பகை என்னும் பண்பற்ற ஒன்றை; ஒருவர், கேலிக்கை சார்ந்தும், விரும்புவது முறையானது அல்ல!
(அது போல்...)
கையூட்டு என்னும் அறமற்ற ஒன்றை; ஒருவர், குடும்பத்தை முன்னிறுத்தியும், கையாள்வது மனிதமானது அல்ல! {குறிப்பு: "கையாள்வது" - கொடுப்பது/பெறுவது என்ற இரு பொருளிலும்!}

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக