சனி, செப்டம்பர் 02, 2017

குறள் எண்: 0762 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 09 - படையியல்; அதிகாரம்: 077 - படைமாட்சி; குறள் எண்: 0762}

உலைவிடத்து ஊறுஅஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்துத்
தொல்படைக்கு அல்லால் அரிது

விழியப்பன் விளக்கம்: போர்க்களத்தில், வலிமை குறையும்போதோ/அழிவு நேரும்போதோ; போர் அனுபவம் உடைய படையைத் தவிர, பிற படைகளால் மரணத்திற்கு அஞ்சாமல் இருக்க முடியாது! 
(அது போல்...)
குடும்பத்தில், குழப்பம் விளையும்போதோ/பிரிவு நேரும்போதோ; வாழ்வியல் அனுபவம் உடைய அங்கத்தினர் தவிர, பிற உறுப்பினர்களால் இன்னலுக்கு அஞ்சாமல் இருக்க முடியாது!
*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக