ஞாயிறு, செப்டம்பர் 10, 2017

குறள் எண்: 0770 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 09 - படையியல்; அதிகாரம்: 077 - படைமாட்சி; குறள் எண்: 0770}

நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை
தலைமக்கள் இல்வழி இல்

விழியப்பன் விளக்கம்: பல போர்களில் நிலைத்த, பல திறமையானப் படைவீரர்கள் இருப்பினும்; தகுதியான படைத்தலைமை இல்லையெனில், அப்படை நீடித்ததாய் இருப்பதில்லை.
(அது போல்...)
பல போராட்டங்களில் சாதித்த, பல உறுதியான இளைஞர்கள் இருப்பினும்; நேர்மையான ஒருங்கிணைப்பாளர் இல்லையெனில், அக்குழு நிரந்தரமாய் இருப்பதில்லை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக