ஞாயிறு, செப்டம்பர் 10, 2017

குறள் எண்: 0770 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 09 - படையியல்; அதிகாரம்: 077 - படைமாட்சி; குறள் எண்: 0770}

நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை
தலைமக்கள் இல்வழி இல்

விழியப்பன் விளக்கம்: பல போர்களில் நிலைத்த, பல திறமையானப் படைவீரர்கள் இருப்பினும்; தகுதியான படைத் தலைவர்கள் இல்லையெனில், அப்படை நீடித்து நிலைக்க வழியில்லை!
(அது போல்...)
பல போராட்டங்களில் வென்ற, பல உறுதியான இளைஞர்கள் இருப்பினும்; நேர்மையான ஒருங்கு இணைப்பாளர்கள் இல்லையெனில், அக்குழு நிரந்தர தீர்வாக மாறுவதில்லை!
*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக