ஞாயிறு, செப்டம்பர் 03, 2017

குறள் எண்: 0763 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 09 - படையியல்; அதிகாரம்: 077 - படைமாட்சி; குறள் எண்: 0763}

ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை
நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்

விழியப்பன் விளக்கம்: அலைகடலாய் திரண்டு ஆர்ப்பரித்தாலும், எலி போன்ற பகைவர்கள் என்ன அழிவை உருவாக்கிட முடியும்? நாகப்பாம்பு போன்ற படையினர், கோபப் பெருமூச்சு விட்டாலே, அழிந்துவிடுவர்!
(அது போல்...)
புயல்காற்றாய் சுழன்று வீசினாலும், பஞ்சு போன்ற தீப்பழக்கங்கள் என்ன விளைவை உண்டாக்க முடியும்? நெருப்பு போன்ற நல்லோர், சிந்தனைச் சுடரை வீசினாலே, பொசுங்கிவிடும்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக