செவ்வாய், செப்டம்பர் 05, 2017

குறள் எண்: 0765 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 09 - படையியல்; அதிகாரம்: 077 - படைமாட்சி; குறள் எண்: 0765}

கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும்
ஆற்றல் அதுவே படை

விழியப்பன் விளக்கம்: உயிரைப் பறிக்கும் எமதர்மனே, பகைவனாய் போர் தொடுத்து வந்தாலும்; புறமுதுகிட்டு ஓடி ஒளியாமல், ஒன்றுகூடி, எதிர்த்து நிற்கும் வலிமையுடையதே படையாகும்.
(அது போல்...)
வாழ்வை அழிக்கும் "சுனாமி"யே, பேரழிவாய் தம்மை நோக்கி வந்தாலும்; தன்னுயிரைக் காக்க ஓடாமல், ஒருசேர, பிள்ளைகளைக் காக்கும் திண்ணமுடையோரே பெற்றோராவர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக