வியாழன், செப்டம்பர் 21, 2017

குறள் எண்: 0781 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 079 - நட்பு; குறள் எண்: 0781}

செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல்
வினைக்கரிய யாவுள காப்பு

விழியப்பன் விளக்கம்: எல்லோரிலும் நட்பு கொள்வதை விட, செய்வதற்கு அரியவை எவையுள்ளன? நட்பைப் போல்; தீய வினைகளுக்கு, அரிய பாதுகாப்பு முறைகள் எவையுள்ளன?
(அது போல்...)
அனைத்திலும் பகுத்தறிவு புகுத்துவதை விட, பழகுவதற்குச் சிறந்தவை எவையுள்ளன? பகுத்தறிவு போல்; அறியாமை இருளுக்கு, சிறந்த ஒளி மூலங்கள் எவையுள்ளன?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக