வியாழன், செப்டம்பர் 21, 2017

குறள் எண்: 0781 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 079 - நட்பு; குறள் எண்: 0781}

செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல்
வினைக்கரிய யாவுள காப்பு

விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பை விட, செய்வதற்கு அரிய விடயங்கள் எவையுள்ளன? நட்புக்கு இணையான, தீய வினைகளுக்கு அரிய பாதுகாப்பு முறைகள் எவையுள்ளன?
(அது போல்...)
பகுத்தறிவை விட, பயில்வதற்கு சிறந்த பாடங்கள் எவையுள்ளன? பகுத்தறிவுக்கு நிகரான, அறியாமை இருளுக்கு சிறந்த ஒளி மூலங்கள் எவையுள்ளன?
*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக