ஞாயிறு, ஜனவரி 07, 2018

குறள் எண்: 0889 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 089 - உட்பகை; குறள் எண்: 0889}

எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும்
உட்பகை உள்ளதாங் கேடு

விழியப்பன் விளக்கம்: உட்பகை என்பது, எள்ளைப் பிளப்பது போன்ற சிறிய செயலே எனினும்; அது, அணுவைப் பிளப்பது போன்ற பெரிய கேட்டை விளைவிக்கும்!
(அது போல்...)
சேவைவரி என்பது, தண்ணீர் விலையைப் போன்ற சிறிய தொகையே எனினும்; அது, பொன்னின் விலையைப் போன்ற அதிக சுமையை அளிக்கும்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக