திங்கள், ஜனவரி 29, 2018

குறள் எண்: 0911 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 092 -  வரைவின் மகளிர்; குறள் எண்: 0911}

அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும் ஆய்தொடியார்
இன்சொல் இழுக்குத் தரும்

விழியப்பன் விளக்கம்: அன்பு சார்ந்த உணர்வுகளை நாடாமல், பணம் சார்ந்த உடைமைகளை நாடும் விலை-மகளிரின்; இனிமையான சொற்கள், கெடுதலையே விளைவிக்கும்!
(அது போல்...)
அறம் சார்ந்த கொள்கைகளைத் தொடராமல், ஊழல் சார்ந்த கட்சிகளைத் தொடரும் அரசியல்-வியாபாரிகளின்; எழுச்சியான உரைகள், ஏமாற்றத்தையே அளிக்கும்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக