சனி, ஜனவரி 13, 2018

தமிழர் திருநாள் (2018)


"பழையனக் கழிதலும்
புதியனப் புகுதலும்"
பயணத்தின் மூலமெனப்
பதியவைக்க; “போகி”யில்
பொங்கலைத் துவக்கிடும்
பெருந்தமிழர் யாவர்க்கும்;
பெருந்தகையின் குறளுணர்ந்த
பொன்மனதனின் வாழ்த்துகள்!

அம்மாவழி நடக்கிறதென்றே
சும்மாவாக ஆள்வோரையும்;
தையொன்றே புத்தாண்டென்றே
தமிழரசியல் நடத்துவோரையும்;
போகிநெருப்பில் புகையாக்கியே,
புதுஇரத்தம் பாய்ச்சிடவே;
புகவிருக்கும் கலைஞானியை
பொங்கலன்றே வரவேற்போம்!

தமிழையும் தமிழரையும்;
தன்னலனுக்காய், அரசியலெனும்
தனலதனில் உலையிலிட்ட
திராவிடரையும்; உலையிலிடும்
துடிப்புடனே களம்புகுந்துள்ள
"தமிழ்போர்வை" போர்த்தியோரையும்
தடுத்திடுவோம்! "போகி"யிடுவோம்
தமிழ்முதலீடு செய்திட்டயாரையும்!

போகிதினத்தில் பொருட்களோடு
பழுத்தும்பயனற்ற அரசியலாரையும்
பொசுக்கிடுவோம்! தமிழர்வாழ்வும்
பசுமையோடு துளிர்த்திடட்டும்
போகியன்றே! "அரசியலென்பது
பழஞ்சாக்கடை" என்றொதுங்கிய
பழமையை விரட்டியடிப்போம்!
புகுத்திடுவோம் மாற்றரசியலை!

- விழியப்பன் எனும் இளங்கோவன் இளமுருகு 
www.vizhiyappan.blogspot.com
13012018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக