வியாழன், ஜனவரி 18, 2018

குறள் எண்: 0900 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 090 - பெரியாரைப் பிழையாமை; குறள் எண்: 0900}

இறந்தமைந்த சார்புடையர் ஆயினும் உய்யார்
சிறந்தமைந்த சீரார் செறின்

விழியப்பன் விளக்கம்: சிறந்த குணங்கள் நிறைந்த, பெரியோர் வெகுண்டால்; மிகுந்த வலிமைகள் நிறைந்த துணைகளை உடையவர் ஆயினும், பிழைக்க மாட்டார்!
(அது போல்...)
தேர்ந்த திறமைகள் கொண்ட, இளைஞர்கள் திரண்டால்; வலிந்த துறைகள் கொண்ட அரசையே நடத்துவோர் எனினும், உறுதி இழப்பர்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக