ஞாயிறு, ஜனவரி 21, 2018

குறள் எண்: 0903 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 091 - பெண்வழிச் சேறல்; குறள் எண்: 0903}

இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பின்மை எஞ்ஞான்றும்
நல்லாருள் நாணுத் தரும்

விழியப்பன் விளக்கம்: மோகத்தை விரும்பி, மனைவியின் குறைகளைக் களையும் முனைப்பின்றித் தாழ்ந்து போகும் இயல்பு; நல்லோர் மத்தியில், எந்நாளும் அவமானத்தையே அளிக்கும்!
(அது போல்...)
நம்பிக்கையை நம்பி, மடமையின் உண்மையைப் பகுத்தறியும் ஆர்வமின்றிக் கடந்து செல்லும் பக்தி; பகுத்தறிவோர் மத்தியில், எப்போதும் விமர்சனத்தையே பெறும்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக