செவ்வாய், ஜனவரி 30, 2018

குறள் எண்: 0912 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 092 -  வரைவின் மகளிர்; குறள் எண்: 0912}

பயன்தூக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பின் மகளிர்
நயன்தூக்கி நள்ளா விடல்

விழியப்பன் விளக்கம்: பயனை அளவிட்டு, பொய்யாய் பண்புடன் பேசும்; பண்பற்ற விலைமகளரின் தரத்தை அளவிட்டு, அவர்களைச் சேராது விலகவேண்டும்!
(அது போல்...)
பதவியை மதிப்பிட்டு, பொய்யாய் பொதுநலம் பேசும்; பொதுநலமற்ற அரசியலாரின் சுயத்தை மதிப்பிட்டு, அவர்களைத் தொடராது ஒதுக்கவேண்டும்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக