வெள்ளி, ஜனவரி 12, 2018

குறள் எண்: 0894 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 090 - பெரியாரைப் பிழையாமை; குறள் எண்: 0894}

கூற்றத்தைக் கையால் விளித்தற்றால் ஆற்றுவார்க்கு
ஆற்றாதார் இன்னா செயல்

விழியப்பன் விளக்கம்: செயலாற்றும் திறமுடைய பெரியோர்க்கு, செயலாற்ற இயலாதோர் தீமை செய்வது; எமனைக் கைதட்டி அழைப்பதற்கு நிகரானதாகும்!
(அது போல்...)
வாழ்வளிக்கும் கடவுளான தொழிலுக்கு, வாழ இயலாதோர் உண்மையின்றி இருப்பது; வறுமையை கைகூப்பி வரவேற்பதற்குச் சமமாகும்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக