செவ்வாய், ஜனவரி 09, 2018

குறள் எண்: 0891 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 090 - பெரியாரைப் பிழையாமை; குறள் எண்: 0891}

ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார்
போற்றலுள் எல்லாம் தலை

விழியப்பன் விளக்கம்: அனுபவம் வாய்ந்த பெரியோரின், செயலைச் செய்யும் வலிமையை இகழாமல் இருப்பது; ஒருவர், தமக்கு அமைக்கும் காவல்கள் அனைத்திலும் முதன்மையானது ஆகும்.
(அது போல்...)
நேர்மை மிகுந்த தலைவரின், பொதுநலன் காக்கும் கொள்கையை மறக்காமல் இருப்பது; மக்கள், சந்ததிக்கு கற்பிக்கும் அனுபவங்கள் அனைத்திலும் சிறந்தது ஆகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக