புதன், ஜனவரி 31, 2018

குறள் எண்: 0913 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 092 -  வரைவின் மகளிர்; குறள் எண்: 0913}

பொருட்பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம் இருட்டறையில்
ஏதில் பிணந்தழீஇ அற்று

விழியப்பன் விளக்கம்: பொருளைப் பொருட்படுத்தும் விலைமகளிரோடு, கொள்ளும் பொய்யானத் தழுவல்; இருட்டறையில், உணர்வேதும் இல்லாதப் பிணத்தைத் தழுவுவதற்கு இணையாகும்!
(அது போல்...)
ஊழலை வளர்த்திடும் அரசியலரோடு, கைகோர்க்கும் ஆபத்தான வளர்ச்சி; வயற்பரப்பில், பயனேதும் இல்லாத முற்செடியை வளர்ப்பதற்கு ஒப்பாகும்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக