வெள்ளி, ஜூன் 02, 2017

குறள் எண்: 0670 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 067 - வினைத்திட்பம்; குறள் எண்: 0670}

எனைத்திட்பம் எய்தியக் கண்ணும் வினைத்திட்பம்
வேண்டாரை வேண்டாது உலகு

விழியப்பன் விளக்கம்: எவ்வகை வைராக்கியம் இருப்பினும், வினையை முடிக்கும் வைராக்கியத்தை விரும்பவில்லை எனில்; அவர்களை இவ்வுலம் விரும்பாது.
(அது போல்...)
எல்லா உறவுகள் இருப்பினும், பெற்றோரைப் பேணும் உறவை வளர்க்கவில்லை எனில்; அவர்களை விண்ணுலகம் போற்றாது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக