வெள்ளி, ஜூன் 09, 2017

குறள் எண்: 0677 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 068 - வினைசெயல்வகை; குறள் எண்: 0677}

செய்வினை செய்வான் செயல்முறை அவ்வினை
உள்ளறிவான் உள்ளம் கொளல்

விழியப்பன் விளக்கம்: மேற்கொண்ட வினையைச், செய்யும் செயல்முறை என்பது; அவ்வினையில் முன்னனுபவம் உள்ளவரின், அறவுரையை ஏற்றுக் கொள்வதாகும்.
(அது போல்...)
இணைந்திட்ட இல்லறத்தை, நடத்தும் வழிமுறை என்பது; இல்லறத்தில் ஈடுபட்ட முன்னோர்களின், வரலாற்றை அறிந்து வாழ்வதாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக