செவ்வாய், ஜூன் 13, 2017

குறள் எண்: 0681 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 069 - தூது; குறள் எண்: 0681}

அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம்
பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்பு

விழியப்பன் விளக்கம்: அன்பு பரிமாறுவது/ஒழுக்கமான குடும்பத்தைச் சேர்ந்திருப்பது/அரசர் விரும்பும் பண்புடனிருப்பது - போன்ற குணங்களே, தூது செல்வோரின் அடிப்படையாகும்.
(அது போல்...)
அறம் பேணுவது/இயல்பான சமூகத்தைச் சார்ந்திருப்பது/குடும்பத்தினரின் அன்புக்கு உள்ளாவது - போன்ற காரணிகளே, இல்லறம் நடத்துவோரின் அம்சமாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக