செவ்வாய், ஜூன் 20, 2017

குறள் எண்: 0688 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 069 - தூது; குறள் எண்: 0688}

தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இம்மூன்றின்
வாய்மை வழிஉரைப்பான் பண்பு

விழியப்பன் விளக்கம்: செயலில் ஒழுக்கம்/பணியிட்டவருக்கு துணை நிற்பது/துணிவுடன் இருப்பது - இம்மூன்றிலும்; வாய்மையின் வழியே பயணிப்பது, தூது உரைப்போரின் பண்பாகும்.
(அது போல்...)
உறவில் ஒழுக்கம்/இல்லத்துணைக்கு உரிமை பகிர்வது/ஆதரவாய் இருப்பது - இம்மூன்றிலும்; அறத்தின் வழியே தொடர்வது, இல்லறத்தில் இணைவோரின் அடிப்படையாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக