வெள்ளி, ஜூன் 16, 2017

குறள் எண்: 0684 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 069 - தூது; குறள் எண்: 0684}

அறிவுரு ஆராய்ந்த கல்விஇம் மூன்றன்
செறிவுடையான் செல்க வினைக்கு

விழியப்பன் விளக்கம்: பகுத்தறியும் திறம்/அமைதியான தோற்றம்/தெளிந்த கல்வி - இம்மூன்றிலும்; தேர்ந்த வல்லமை உடையோர், தூதுரைக்கும் பணிக்கு செல்லவேண்டும்.
(அது போல்...)
உரிமையளிக்கும் குணம்/இயல்பான உணர்வு/பரஸ்பர புரிதல் - இம்மூன்றிலும்; ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உள்ளோர், இல்லற வாழ்வில் இணையவேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக