ஞாயிறு, ஜூன் 11, 2017

குறள் எண்: 0679 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 068 - வினைசெயல்வகை; குறள் எண்: 0679}

நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல்

விழியப்பன் விளக்கம்: உறவில் உள்ளவர்களுக்கு, நல்லவற்றை செய்வதை விட; உறவிலிருந்து விலகி இருப்போரை இணைத்துக் கொள்வது, விரைந்து செய்யவேண்டியது ஆகும்.
(அது போல்...)
நாம் அறிந்தவற்றை, பிறருக்கு சொல்வதை விட; நாம் அறியாமல் இருக்கும் விடயங்களைக் கேட்பதை, முதன்மையாய் எண்ணிப் பழகவேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக