புதன், நவம்பர் 23, 2016

குறள் எண்: 0479 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 048 - வலியறிதல்; குறள் எண்: 0479}

அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல
இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்

விழியப்பன் விளக்கம்: வருமானத்தைக் கணக்கிட்டு, வாழாதவரின் வாழ்க்கை; வளமாய் இருப்பது போன்ற மாயையை உருவாக்கி, பின்னர் வலிமையின்றி கெட்டழியும்.
(அது போல்...)
உறவுகளை மதித்து, பழகாதவரின் வாழ்க்கை; அதிகாரமாய் இருப்பது போன்ற நம்பிக்கையைக் கொடுத்து, பின்னர் அடிமைபோல் முடிவடையும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக