புதன், நவம்பர் 30, 2016

குறள் எண்: 0486 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 049 - காலமறிதல்; குறள் எண்: 0486}

ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர் 
தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து

விழியப்பன் விளக்கம்: மனவுறுதி கொண்டோரின் அமைதி - சண்டைக்குத் தயாராகும் ஆட்டுக்கடா, பலமாய் தாக்குவதற்காக; பின்னோக்கிச் செல்வது போன்றதாகும்.
(அது போல்...)
அஹிம்சைப் பழகுவோரின் பொறுமை - வேட்டைக்குத் தயாராகும் புலி, சரியாய் பாய்வதற்காக; புதர்க்குள் மறைவது போன்றதாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக