திங்கள், நவம்பர் 28, 2016

குறள் எண்: 0484 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 049 - காலமறிதல்; குறள் எண்: 0484}

ஞாலம் கருதினுங் கைகூடுங் காலம் 
கருதி இடத்தாற் செயின்

விழியப்பன் விளக்கம்: காலத்தை அறிந்து, தக்க சூழலில் - செயலை மேற்கொண்டால்; உலகையே அடைந்திட நினைத்தாலும், எளிதில் நிறைவேறும்.
(அது போல்...)
தேவையை அறிந்து, முறையான வழியில் - முயற்சி செய்தால்; விண்ணை எட்டிட எண்ணினாலும், எளிதில் அடையலாம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக