திங்கள், நவம்பர் 28, 2016

குறள் எண்: 0484 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 049 - காலமறிதல்; குறள் எண்: 0484}

ஞாலம் கருதினுங் கைகூடுங் காலம்
கருதி இடத்தாற் செயின்

விழியப்பன் விளக்கம்: காலத்தை அறிந்து, தக்க சூழலில் செயலை மேற்கொண்டால்; உலகையே வெல்ல நினைத்தாலும், எளிதில் நிறைவேறும்.
(அது போல்...)
சேமிப்பை உணர்ந்து, பாதுகாப்பான வழியில் முதலீடு செய்தால்; கிரகத்தையே வாங்கிட எண்ணினாலும், எளிதில் அடையலாம்.
*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக