வெள்ளி, நவம்பர் 25, 2016

குறள் எண்: 0481 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 049 - காலமறிதல்; குறள் எண்: 0481}

பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும்
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது

விழியப்பன் விளக்கம்: வலிமையானக் கோட்டானைக், காகம் பகலில் வெல்வது போல்; எதிரியை வெல்ல, அரசரும் சரியான நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
(அது போல்...)
கடுமையான மழைக்காலத்திற்கு, முன்பே திட்டமிடும் எறும்பைப் போல்; முதுமையை வெல்ல, நாமும் முறையான திட்டத்தை வகுக்க வேண்டும்.
*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக