செவ்வாய், ஏப்ரல் 04, 2017

குறள் எண்: 0611 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 062 - ஆள்வினை உடைமை; குறள் எண்: 0611}

அருமை உடைத்துஎன்று அசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும்

விழியப்பன் விளக்கம்: மேற்கொண்ட வினைகள் அடைவதற்கு அரிதானது, என்ற அயர்ச்சி இல்லாத நிலைப்பாடு; அவ்வினைகளை முடித்து, உயர்வதற்கு தேவையான முனைப்பை அளிக்கும்.
(அது போல்...)
கொண்டிட்ட உறவுகள் நிலைப்பது சாத்தியமில்லை, என்ற சந்தேகம் இல்லாத மனவுறுதி, அவ்வுறவுகளை நிலைப்படுத்தி, வாழ்வதற்கு தேவையானத் தகுதியை அளிக்கும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக