ஞாயிறு, ஏப்ரல் 23, 2017

குறள் எண்: 0630 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 063 - இடுக்கண் அழியாமை; குறள் எண்: 0630}

இன்னாமை இன்பம் எனக்கொளின் ஆகும்தன்
ஒன்னார் விழையும் சிறப்பு

விழியப்பன் விளக்கம்: எதிர்வரும் துன்பத்தையும், இன்பமென தெளிந்து கொள்வோருக்கு; அவர்களின் பகைவர்களும் விரும்பும் வண்ணம், சிறப்பு உண்டாகும்.
(அது போல்...)
விலகிசெல்லும் உறவுகளையும், நட்பென உணரும் அன்பர்களுக்கு; அவர்களின் துரோகிகளும் வாழ்த்தும் வண்ணம், சூழல் உருவாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக