ஞாயிறு, ஏப்ரல் 16, 2017

குறள் எண்: 0623 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 063 - இடுக்கண் அழியாமை; குறள் எண்: 0623}

இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு
இடும்பை படாஅ தவர்

விழியப்பன் விளக்கம்: இன்னல்களுக்கு, இன்னல் அடையாத மனவலிமை கொண்டோர்; இன்னல்களுக்கே, இன்னல் அளிக்கும் ஆற்றல் உடையவராவர்.
(அது போல்...)
குற்றங்களுக்கு, மறுகுற்றம் இழைக்காத அறவுணர்வு உள்ளோர்; குற்றங்களுக்கே, குற்றவுணர்வு ஏற்படும் வகையில் செயல்படுவர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக