செவ்வாய், பிப்ரவரி 06, 2018

குறள் எண்: 0919 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 092 -  வரைவின் மகளிர்; குறள் எண்: 0919}

வரைவிலா மாணிழையார் மென்தோள் புரையிலாப்
பூரியர்கள் ஆழும் அளறு

விழியப்பன் விளக்கம்: வரையறையின்றி, பொருளளிக்கும் யாருடனும் உறவாடும் விலைமகளிரின் மெல்லிய தோள்; சிறப்படையும் தகுதியற்ற மக்கள் புதையும், நரகம் ஆகும்!
(அது போல்...)
கொள்கையின்றி, பதவியளிக்கும் எவருடனும் கூடும் சாதிவெறியரின் சிறிய கட்சி; அறமுணரும் தகுதியற்றத் தொண்டர்கள் தஞ்சமடையும், கல்லறை ஆகும்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக