வியாழன், பிப்ரவரி 08, 2018

குறள் எண்: 0921 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 093 -  கள்ளுண்ணாமை; குறள் எண்: 0921}

உட்கப் படாஅர் ஒளியிழப்பர் எஞ்ஞான்றும்
கட்காதல் கொண்டொழுகு வார்

விழியப்பன் விளக்கம்: கள் போன்ற போதைப் பொருட்களில், நாள்தோறும் விருப்பம் கொள்வோர்; தம் பிறவிப்பயனை இழப்பர்! எவரும் அவர்களுக்கு அஞ்சமாட்டார்கள்!
(அது போல்...)
பொய் போன்ற மனிதமற்ற காரணிகளில், எப்போதும் நம்பிக்கை உள்ளோர்; தம் சுயத்தை இழப்பர்! எவரும் அவர்களோடு உறவாடமாட்டார்கள்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக