சனி, பிப்ரவரி 24, 2018

குறள் எண்: 0937 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 094 - சூது; குறள் எண்: 0937}

பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும்
கழகத்துக் காலை புகின்

விழியப்பன் விளக்கம்: சூதாடும் இடத்தில், காலையிலேயே நுழைந்து காலத்தைக் கழிக்கும் பழக்கம்; தலைமுறை கடந்த செல்வத்தையும், நற்பண்பையும் அழிக்கும்!
(அது போல்...)
தீயவர் தலைமையில், இளமையிலேயே சேர்ந்து கடமையைத் தவறும் வழக்கம்; வம்சம் தொடர்ந்த ஒழுக்கத்தையும், நல்லறத்தையும் அழிக்கும்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக