புதன், பிப்ரவரி 21, 2018

குறள் எண்: 0934 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 094 - சூது; குறள் எண்: 0934}

சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்கும் சூதின்
வறுமை தருவதொன்று இல்

விழியப்பன் விளக்கம்: பல துன்பங்களை உருவாக்கி, இருக்கும் தகுதிகளையும் இழக்கவைக்கும் சூதைப் போல்; இல்லாமையை அளிப்பது வேறொன்றுமில்லை!
(அது போல்...)
பல ஊழல்களைச் செய்து, இருக்கும் உடமைகளையும் பறித்துக்கொள்ளும் அரசைப் போல்; கொடுமையைத் தருவது வேறொன்றுமில்லை!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக