வியாழன், பிப்ரவரி 22, 2018

குறள் எண்: 0935 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 094 - சூது; குறள் எண்: 0935}

கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி
இவறியார் இல்லாகி யார்

விழியப்பன் விளக்கம்: சூதாடும் கருவி/சூதாடும் இடம்/சூதாடும் கைத்திறம் - இவை மூன்றிலும் மோகம் கொண்டு, அவற்றைக் கைவிடாதோர்; ஏதும் இல்லாதவர் ஆகியிருக்கிறார்கள்!
(அது போல்...)
பலியிடும் ஆயுதம்/பலியிடும் கோவில்/பலியிடும் உயிர் - இவை மூன்றிலும் நம்பிக்கைக் கொண்டு, அவற்றை வெறுக்காதோர்; ஏதும் வெல்லாதவர் ஆகியிருக்கிறார்கள்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக