திங்கள், மார்ச் 06, 2017

குறள் எண்: 0582 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 059 - ஒற்றாடல்; குறள் எண்: 0582}

எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும்
வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில்

விழியப்பன் விளக்கம்: ஆதரவாளர்/எதிர்ப்பாளர்/பொதுமக்கள் - இவர்கள் எல்லோர்க்கும், நிகழ்பவை எல்லாவற்றையும்; எக்காலத்திலும், உளவுத்துறை மூலம் விரைந்து அறிவதே அரசாள்பவரின் கடமையாகும்.
(அது போல்...)
உறவுகள்/பகைவர்/நட்புகள் - இவர்கள் எல்லோரின், அனைத்து இன்னல்களையும்; எந்நிலையிலும், கலந்துரையாடல் மூலம் அறிந்து தேற்றுவதே வாழ்வியலின் அடிப்படையாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக