செவ்வாய், மார்ச் 07, 2017

குறள் எண்: 0583 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 059 - ஒற்றாடல்; குறள் எண்: 0583}

ஒற்றினால் ஒற்றிப் பொருள்தெரியா மன்னவன்
கொற்றம் கொளக்கிடந்தது இல்

விழியப்பன் விளக்கம்: உளவுத்துறை மூலம் இரகசியங்களை அறிந்து, அவற்றை ஆராய்ந்து தெளியாத அரசாள்வோர்க்கு; நிலையான வெற்றியைப் பெற்றிட, வேறேதும் வழியில்லை.
(அது போல்...)
இளைஞர்களை மையப்படுத்தி பிரச்சனைகளை அணுகி, அவற்றைத் தீர்க்க முயலாத சமூகத்திற்கு; திடமான மாற்றத்தைக் கண்டிட, மாற்று வழியில்லை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக