வியாழன், மார்ச் 16, 2017

குறள் எண்: 0592 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 060 - ஊக்கமுடைமை; குறள் எண்: 0592}

உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும்

விழியப்பன் விளக்கம்: ஊக்கமுடைய உள்ளத்தைக் கொள்வதே, நிலையான உடைமையாகும்!மதிப்பற்ற பொருள் உடைமைகள், நிலைத்து இருக்காமல் அழிந்து விடும்!
(அது போல்...)
உயிர்ப்புள்ள அன்பைப் பரிமாறுவதே, உண்மையான உறவாகும்! பணத்தை விரும்பும் உறவுகள், உண்மை இல்லாமல் முறிந்து விடும்!
*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக