திங்கள், மார்ச் 20, 2017

குறள் எண்: 0596 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 060 - ஊக்கமுடைமை; குறள் எண்: 0596}

உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து

விழியப்பன் விளக்கம்: சிந்திப்பது அனைத்தும், உயர்ந்த சிந்தனைகளாய் இருக்கவேண்டும்! சில சிந்தனைகள் தவறினாலும், ஊக்கத்தைத் தவறாத வைராக்கியம் வேண்டும்!
(அது போல்...)
உறவுகள் அனைத்தும், முறையான உறவுகளாய் இருக்கவேண்டும்! சில உறவுகள் தவறானாலும், ஒழுக்கத்தைத் தவறாத முனைப்பு வேண்டும்!
*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக